Adresgids uitvaartdienstverlening en uitvaart gerelateerde dienstverleners in de gemeente

Leeuwarden / Ljouwert

In deze uitvaart-adresgids kunt u uitvaartondernemingen, begraafplaatsen, crematoria en dienstverleners vinden in de gemeente Leeuwarden / Ljouwert die dienstverlening (kunnen) verrichten rondom een overlijden/uitvaart.

Naast dienstverleners die in deze gemeente gevestigd zijn, kan ook vermelding staan van dienstverleners die vanuit buurgemeenten dienstverlening in deze gemeente verrichten.

Informatie overheid

De gemeente en de rijksoverheid verstrekken informatie met betrekking tot overlijden, aangifte overlijden, begraven en cremeren.

en de website van de gemeente Leeuwarden / Ljouwert.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden / Ljouwert via telefoonnummer: 14 058

 

Dienstverlening in de gemeente Leeuwarden / Ljouwert

Joh vd Galiën Uitvaartverzorging

Groningerstraatweg 214d
8921 TX Leeuwarden / Ljouwert

Telefoonnummer: 058 – 266 77 72
Fax: 058 - 266 49 02

 

Crematorium in de gemeente Leeuwarden / Ljouwert

Crematorium Goutum

Yndyk 1
9084 AV Goutum

Telefoonnummer: 058 - 288 3558
Fax: 058 - 288 72 41

 

Begraafplaatsen in de gemeente Leeuwarden / Ljouwert

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Aegum / Eagum

Maser Wybrensdyk 1
9006 XH Aegum / Eagum

Administratie begraafplaats: Mw. H. Hettinga-Hallema
Telefoonnummer: 0566 – 602 239

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Baard

Sint-Gertrudekerk
Dekemawei 6
8834 XB Baard

Telefoonnummer: 0517 – 344 181

Kerkhof Hervormde kerk Bears / Beers

Mariakerk
Tsjerkepaad 3
9025 BM Bears / Beers (gemeente Leeuwarden / Ljouwert FR)

Stichting Alde Fryske Tsjerken: Dhr. A. Pots
Contact: Via e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Beers / Bears

Mariakerk
Tsjerkepaad 3
9025 BM Beers / Bears (gemeente Leeuwarden / Ljouwert FR)

Stichting Alde Fryske Tsjerken: Dhr. A. Pots
Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Britsum

Johanneskerk
Greate Buorren 1
9055 MT Britsum

Contact: Mw. R. Sijtsma (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 058 – 257 28 25

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Cornjum / Koarnjum

De Wier 7
9056 PM Cornjum / Koarnjum

Scriba: Mw. F. van der Werff-Sinnema
Telefoonnummer: 058 – 257 12 26

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Eagum / Aegum

Maser Wybrensdyk 1
9006 XH Eagum / Aegum

Administratie begraafplaats: Mw. H. Hettinga-Hallema
Telefoonnummer: 0566 – 602 239

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Easterlittens / Oosterlittens

Sint-Margarethakerk
Huylckensteinstrjitte 4
8835 XM Easterlittens / Oosterlittens

Telefoonnummer: 0517 – 342 226

Kerkhof Hervormde kerk Feinsum / Finkum

Sint-Vituskerk
Holdingawei 51
9053 LV Feinsum / Finkum

Contact: Mw. P. Pollema (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0518 – 421 307

Kerkhof Hervormde kerk Finkum / Feinsum

Sint-Vituskerk
Holdingawei 51
9053 LV Finkum / Feinsum

Contact: Mw. P. Pollema (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0518 – 421 307

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Friens

Van Sytzemawei 1
9009 XD Friens

Administratie begraafplaats: Mw. H. Hettinga-Hallema
Telefoonnummer: 0566 – 602 239

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Goutum

Agneskerk
Buorren 23
9084 BB Goutum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. S. Hartkamp
Telefoonnummer: 058 – 288 33 32

Gemeentelijke begraafplaats Grou / Grouw

Stationsweg 1F / Parkstraat
Grou / Grouw

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Gemeentelijke begraafplaats Grouw / Grou

Stationsweg 1F / Parkstraat
Grouw / Grou

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hempens / Himpens

Martinuskerk
Skoalledyk 40
9086 CB Hempens / Himpens

Begraafplaatsbeheer: Dhr. S. Hartkamp
Telefoonnummer: 058 – 288 33 32

Kerkhof Hervormde kerk Hijlaard / Hilaard

Johannes de Doperkerk
Skilpaed 1 / Tjessingawei
Hijlaard / Hilaard

Contact begraafplaatsbeheer: Via contactformulier

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hijum

Nicolaaskerk
Lege Hearewei 3
9054 KB Hijum

Contact: Mw. A. van der Ploeg (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0518 – 431 018

Kerkhof Hervormde kerk Hilaard / Hijlaard

Johannes de Doperkerk
Skilpaed 1 / Tjessingawei
Hilaard / Hijlaard

Contact begraafplaatsbeheer: Via contactformulier

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Himpens / Hempens

Martinuskerk
Skoalledyk 40
9086 CB Himpens / Hempens

Begraafplaatsbeheer: Dhr. S. Hartkamp
Telefoonnummer: 058 – 288 33 32

Kerkhof Hervormde kerk Huins / Húns

Nicolaaskerk
Huns 28
8832 KC Huins / Húns

Telefoonnummer: 0517 – 341 400

Kerkhof Hervormde kerk Húns / Huins

Nicolaaskerk
Huns 28
8832 KC Húns / Huins

Telefoonnummer: 0517 – 341 400

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Idaard / Idaerd

Gertrudiskerk
Buorren 6
9007 SC Idaard / Idaerd

Administratie begraafplaats: Mw. H. Hettinga-Hallema
Telefoonnummer: 0566 – 602 239

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Idaerd / Idaard

Gertrudiskerk
Buorren 6
9007 SC Idaerd / Idaard

Administratie begraafplaats: Mw. H. Hettinga-Hallema
Telefoonnummer: 0566 – 602 239

Gemeentelijke begraafplaats Irnsum / Jirnsum

Kerkebuurt 10
9011 VM Irnsum / Jirnsum

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Irnsum / Jirnsum

Voormalige Marcuskerk
Rijksweg 29
9011 VA Irnsum / Jirnsum

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Jellum

Hegedyk 15
9026 BA Jellum

Scriba: Mw. J. Koopman
Telefoonnummer: 058 – 251 93 62

Kerkhof Hervormde kerk Jelsum

Op de terp 26
9057 RG Jelsum

Scriba: Mw. F. van der Werff-Sinnema
Telefoonnummer: 058 – 257 12 26

Gemeentelijke begraafplaats Jirnsum / Irnsum

Kerkebuurt 10
9011 VM Jirnsum / Irnsum

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Jirnsum / Irnsum

Voormalige Marcuskerk
Rijksweg 29
9011 VA Jirnsum / Irnsum

Kerkhof Hervormde kerk Jorwerd / Jorwert

Radboudkerk / Redbadtsjerke
Sluytermanwei 4
9023 AB Jorwerd / Jorwert

Contact: Mw. C. de Jong (Stichting Fryske Alde Tsjerken)
Telefoonnummer: 06 – 433 651 09

Kerkhof Hervormde kerk Jorwert / Jorwerd

Radboudkerk / Redbadtsjerke
Sluytermanwei 4
9023 AB Jorwert / Jorwerd

Contact: Mw. C. de Jong (Stichting Fryske Alde Tsjerken)
Telefoonnummer: 06 – 433 651 09

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Koarnjum / Cornjum

De Wier 7
9056 PM Koarnjum / Cornjum

Scriba: Mw. F. van der Werff-Sinnema
Telefoonnummer: 058 – 257 12 26

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Leeuwarden / Ljouwert

Begraafplaats Vitushof
Harlingerstraatweg 130
8915 AB Leeuwarden / Ljouwert

Begraafplaatsbeheer: Dhr. J. Baltjes
Telefoonnummer: 06 – 838 507 14

Columbarium Dominicuskerk Leeuwarden / Ljouwert

Dominicuskerk
Harlingerstraat 26-28
8913 CE Leeuwarden / Ljouwert

Voor informatie: Mw. M. Jorna-van der Geest
Contact via e-mail

Ter informatie
Achter in de Dominicuskerk is een columbarium, een kapel waar urnen geplaatst kunnen worden.

Grafkelders van de Friesche Nassau's in de Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden / Ljouwert

Jacobijnerkerkhof 95
8900 AA Leeuwarden / jouwert

Telefoonnummer beheer kerkgebouwen Leeuwarden: 058 – 212 83 13 / e-mail

Huizumerbegraafplaats (algemene begraafplaats) Leeuwarden / Ljouwert

Huizum-dorp 67a
8934 BS Leeuwarden / Ljouwert

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Joodse begraafplaats Leeuwarden / Ljouwert

Jelsumerstraat
8917 EN Leeuwarden / Ljouwert

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Huizum Leeuwarden / Ljouwert

Dorpskerk
Huizum Dorp 67
8934 BS Leeuwarden / Ljouwert

Voor informatie: Mw. M. Riemersma (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 06 – 464 518 57

Ter informatie
Op dit kerkhof wordt niet meer begraven.

Noorderbegraafplaats (algemene begraafplaats) Leeuwarden / Ljouwert

Schapendijkje 4 (2 ingangen)
8915 AB Leeuwarden / Ljouwert

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden / Ljouwert

Spanjaardslaan
8917 AV Leeuwarden / Ljouwert

Ter informatie
Deze begraafplaats betreft een gesloten begraafplaats, er wordt niet meer begraven.
De begraafplaats werd in 1833 geopend en in 1969 is er voor het laatst begraven.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Lekkum

Sint-Caeciliatsjerke
Tsjerkepaed 26
9081 AT Lekkum

Informatie: Mw. M. Nienhuis
Telefoonnummer: 058 – 266 41 06

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Ljouwert / Leeuwarden

Begraafplaats Vitushof
Harlingerstraatweg 130
8915 AB Ljouwert / Leeuwarden

Begraafplaatsbeheer: Dhr. J. Baltjes
Telefoonnummer: 06 – 838 507 14

Columbarium Dominicuskerk Ljouwert / Leeuwarden

Dominicuskerk
Harlingerstraat 26-28
8913 CE Ljouwert / Leeuwarden

Voor informatie: Mw. M. Jorna-van der Geest
Contact via e-mail

Ter informatie
Achter in de Dominicuskerk is een columbarium, een kapel waar urnen geplaatst kunnen worden.

Grafkelders van de Friesche Nassau's in de Grote of Jacobijnerkerk Ljouwert / Leeuwarden

Jacobijnerkerkhof 95
8900 AA Ljouwert / Leeuwarden

Telefoonnummer beheer kerkgebouwen Leeuwarden: 058 – 212 83 13 / e-mail

Huizumerbegraafplaats (algemene begraafplaats) Ljouwert / Leeuwarden

Huizum-dorp 67a
8934 BS Ljouwert / Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Joodse begraafplaats Ljouwert / Leeuwarden

Jelsumerstraat
8917 EN Ljouwert / Leeuwarden

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Huizum Ljouwert / Leeuwarden

Dorpskerk
Huizum Dorp 67
8934 BS Ljouwert / Leeuwarden

Voor informatie: Mw. M. Riemersma (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 06 – 464 518 57

Ter informatie
Op dit kerkhof wordt niet meer begraven.

Noorderbegraafplaats (algemene begraafplaats) Ljouwert / Leeuwarden

Schapendijkje 4 (2 ingangen)
8915 AB Ljouwert / Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Oude Stadsbegraafplaats Ljouwert / Leeuwarden

Spanjaardslaan
8917 AV Ljouwert / Leeuwarden

Ter informatie
Deze begraafplaats betreft een gesloten begraafplaats, er wordt niet meer begraven.
De begraafplaats werd in 1833 geopend en in 1969 is er voor het laatst begraven.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Mantgum

Mariakerk
Seerp van Galemawei 3
9022 AA Mantgum

Telefoonnummer: 058 – 250 14 29

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Miedum

Canterlanswei 8
9082 AW Miedum

Informatie: Mw. M. Nienhuis
Telefoonnummer: 058 – 266 41 06

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oosterlittens / Easterlittens

Sint-Margarethakerk
Huylckensteinstrjitte 4
8835 XM Oosterlittens / Easterlittens

Telefoonnummer: 0517 – 342 226

Gemeentelijke begraafplaats Reduzum / Roordahuizum

Legedyk 6
9008 TA Reduzum / Roordahuizum

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Reduzum / Roordahuizum

Vincentiuskerk
Haedstrjitte 2
9008 SP Reduzum / Roordahuizum

Administratie begraafplaats: Mw. H. Hettinga-Hallema
Telefoonnummer: 0566 – 602 239

Gemeentelijke begraafplaats Roordahuizum / Reduzum

Legedyk 6
9008 TA Roordahuizum / Reduzum

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Roordahuizum / Reduzum

Vincentiuskerk
Haedstrjitte 2
9008 SP Roordahuizum / Reduzum

Administratie begraafplaats: Mw. H. Hettinga-Hallema
Telefoonnummer: 0566 – 602 239

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Stiens

Sint-Vituskerk
Pieter Jellessingel 1
9051 BV Stiens

Begraafplaatsbeheer: Dhr. H. Visser
Telefoonnummer: 058 – 257 50 47 / e-mail

Voor informatie: Dhr. A. Oosterhoff (kerkrentmeester)
Telefoonnummer: 058 – 257 20 48

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Swichum

Nicolaaskerk
Ayttadyk 3
9087 CD Swichum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. S. Hartkamp
Telefoonnummer: 058 – 288 33 32

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Warga / Wergea

Sint-Martinuskerk
Kerkbuurt 22
9005 PB Warga / Wergea

Gemeentelijke begraafplaats Warga / Wergea

Kerkbuurt / Wartensterdyk 1b
9005 XS Warga / Wergea

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Warstiens

Buorren 5
9004 XW Warstiens

Kerkrentmeester: Dhr. P. van der Velde
Telefoonnummer: 058 – 255 28 74

Gemeentelijke begraafplaats Warten / Wartena

Midsbuorren 1a
9003 LA Warten / Wartena

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Warten / Wartena

Hoofdstraat 24 / Tsjerkepaed
9003LJ Warten / Wartena

Kerkrentmeester: Dhr. P. van der Velde
Telefoonnummer: 058 – 255 28 74

Gemeentelijke begraafplaats Wartena / Warten

Midsbuorren 1a
9003 LA Wartena / Warten

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wartena / Warten

Hoofdstraat 24 / Tsjerkepaed
9003LJ Wartena / Warten

Kerkrentmeester: Dhr. P. van der Velde
Telefoonnummer: 058 – 255 28 74

Begraafplaats van de familie Buma Weidum

Greate Buorren 2
Weidum

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Weidum

Johanneskerk
Lytse Buorren 3 / Ingang: Greate Buorren
9024 EK Weidum

Scriba: Mw. J. Koopman
Telefoonnummer: 058 – 251 93 62

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Wergea / Warga

Sint-Martinuskerk
Kerkbuurt 22
9005 PB Wergea / Warga

Gemeentelijke begraafplaats Wergea / Warga

Kerkbuurt / Wartensterdyk 1b
9005 XS Wergea / Warga

Telefoonnummer: 14 058 (gemeente)

  Toegankelijk
 • April tot en met september: Van 08:00 tot 20:00 uur
 • Oktober tot en met maart: Van 08:30 tot 16:30 uur

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Wijtgaard / Wytgaard

Pundijk / Buorren / It Kleaster
Wijtgaard / Wytgaard

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wirdum / Wurdum

Sint-Martinustsjerke
Hof 14
9088 AM Wirdum / Wurdum (gemeente Leeuwarden / Ljouwert FR)

Begraafplaatsadministratie: Mw. A. Tawafra-Meindertsma
Telefoonnummer: 058 – 255 08 30

Begraafplaatsbeheer: Dhr. J. van der Velde
Telefoonnummer: 058 – 255 23 64

Oude begraafplaats familie Eysinga te Wirdum / Wurdum

Loodyk (naast huisnummer 3)
9088 BV Wirdum / Wurdum (gemeente Leeuwarden / Ljouwert FR)

Ter informatie
De laatste begrafenis op deze begraafplaats heeft in 1938 plaatsgevonden.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wurdum / Wirdum

Sint-Martinustsjerke
Hof 14
9088 AM Wurdum / Wirdum (gemeente Leeuwarden / Ljouwert FR)

Begraafplaatsadministratie: Mw. A. Tawafra-Meindertsma
Telefoonnummer: 058 – 255 08 30

Begraafplaatsbeheer: Dhr. J. van der Velde
Telefoonnummer: 058 – 255 23 64

Oude begraafplaats familie Eysinga te Wurdum / Wirdum

Loodyk (naast huisnummer 3)
9088 BV Wurdum / Wirdum (gemeente Leeuwarden / Ljouwert FR)

Ter informatie
De laatste begrafenis op deze begraafplaats heeft in 1938 plaatsgevonden.

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Wytgaard / Wijtgaard

Pundijk / Buorren / It Kleaster
Wytgaard / Wijtgaard

Wilt u als uitvaartdienstverlener of uitvaart gerelateerde dienstverlener vermelding van contactgegevens op deze pagina en plaatsing van een link naar uw website, dan kunt u via de contactpagina van uitvaart-adresgids.nl informatie opvragen.