Adresgids uitvaartdienstverlening en uitvaart gerelateerde dienstverleners in de gemeente

Noardeast-Fryslân

In deze uitvaart-adresgids kunt u uitvaartondernemingen, begraafplaatsen, crematoria en dienstverleners vinden in de gemeente Noardeast-Fryslân die dienstverlening (kunnen) verrichten rondom een overlijden/uitvaart.

Naast dienstverleners die in deze gemeente gevestigd zijn, kan ook vermelding staan van dienstverleners die vanuit buurgemeenten dienstverlening in deze gemeente verrichten.

Informatie overheid

De gemeente en de rijksoverheid verstrekken informatie met betrekking tot overlijden, aangifte overlijden, begraven en cremeren.

en de website van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met de gemeente Noardeast-Fryslân via telefoonnummer: 0519 – 298 888

 

Dienstverlening in de gemeente Noardeast-Fryslân

Uitvaartvereniging / Uitvaartcentrum en Uitvaartverzorging Dokkum

Rondweg-West 158
9101 BG Dokkum

Telefoonnummer: 0519 – 292 021

 

Crematorium in de gemeente Noardeast-Fryslân

Crematorium Noordoost Fryslân

Rondweg-West 158
9101 BG Dokkum

Telefoonnummer: 0519 - 235 002

 

Begraafplaatsen in de gemeente Noardeast-Fryslân

Kerkhof Hervormde kerk Aalsum / Ealsum

Sint-Catharinakerk
Mockamawei 4 / Tsjérkepad
9121 CB Aalsum / Ealsum

Telefoonnummer kerkelijk bureau: 0519 – 293 650

Gemeentelijke begraafplaats Aldwâld / Oudwoude

Nijenhof 2
9294 KW Aldwâld / Oudwoude / Oldwolde

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Aldwâld / Oudwoude

Foarwei 46
9294 KE Aldwâld / Oudwoude / Oldwolde

Koster: Mw. B. Kloosterman-Koning
Telefoonnummer: 0511 – 453 296

Begraafplaats Anjum / Eanjum

Bantswei
9133 DW Anjum / Eanjum

Secretaris begrafenisvereniging: Mw. S. Holwerda
Telefoonnummer: 0519 – 321 684

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Anjum / Eanjum

Michaëlkerk
Tsjerkepaed 2
9133 MG Anjum / Eanjum

Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Augsbuurt

Lutjewoude / Lytsewâld 5
9292 MN Augsbuurt (Lytsewâld)

Voor informatie: Dhr. R. van der Veen (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0511 – 451 357

Gemeentelijke begraafplaats Birdaard / Burdaard

Steenendamsterweg 9
9112 HS Birdaard / Burdaard

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Birdaard / Burdaard

Tsjerke op é Terp
Kerkbuurt 1
9112 HP Birdaard / Burdaard

Administratie kerkhof: G. Talsma
Telefoonnummer: 0519 – 332 876

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Blija / Blije

Sint-Nicolaaskerk
Voorstraat 3
9171 LT Blija / Blije

Administratie kerkhof: Dhr. C. Burgler
Telefoonnummer: 0519 – 561 699

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Blije / Blija

Sint-Nicolaaskerk
Voorstraat 3
9171 LT Blije / Blija

Administratie kerkhof: Dhr. C. Burgler
Telefoonnummer: 0519 – 561 699

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Boarnwert / Bornwird

Mariakerk
Kerkpad / Tsjerkepaad 1
9156 AH Boarnwert / Bornwird

Begraafplaatsbeheer: R. Middelburg
Telefoonnummer: 0519 – 222 323

Gemeentelijke begraafplaats Boerum / Burum

Rosemastraat 36
9851 AP Boerum / Burum

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Boerum / Burum

De Terpkerk
Uithof 1 / Herestraat
9851 AL Boerum / Burum

Contact scriba: Via contactformulier

    Ter informatie
  • Het kerkhof is in 1912 gesloten, er wordt niet meer begraven;
  • Bij de restauratie van de kerk in 1993/1994 zijn 51 zerken van onder de houten vloer tevoorschijn gekomen. In de consistoriekamer liggen drie grote zerken.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Bornwird / Boarnwert

Mariakerk
Kerkpad / Tsjerkepaad 1
9156 AH Bornwird / Boarnwert

Begraafplaatsbeheer: R. Middelburg
Telefoonnummer: 0519 – 222 323

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Brantgum

Ids Wiersmastraat / Ids Wiersmastrjitte 4
9153 BS Brantgum

Kerkvoogdij: Dhr. A. v.d. Schaaf
Telefoonnummer: 0519 – 561 426

Gemeentelijke begraafplaats Burdaard / Birdaard

Steenendamsterweg 9
9112 HS Burdaard / Birdaard

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Burdaard / Birdaard

Tsjerke op é Terp
Kerkbuurt 1
9112 HP Burdaard / Birdaard

Administratie kerkhof: G. Talsma
Telefoonnummer: 0519 – 332 876

Gemeentelijke begraafplaats Burum / Boerum

Rosemastraat 36
9851 AP Burum / Boerum

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Burum / Boerum

De Terpkerk
Uithof 1 / Herestraat
9851 AL Burum / Boerum

Contact scriba: Via contactformulier

    Ter informatie
  • Het kerkhof is in 1912 gesloten, er wordt niet meer begraven;
  • Bij de restauratie van de kerk in 1993/1994 zijn 51 zerken van onder de houten vloer tevoorschijn gekomen. In de consistoriekamer liggen drie grote zerken.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk De Lytse Jouwer / Hiaure

Hantumerwei 4
9148 BE De Lytse Jouwer / Hiaure

Stichting Vrienden van de kerk Hiaure
Telefoonnummer: 0519 – 220 104

Gemeentelijke begraafplaats “Lindenhof” Dokkum

Metslawiersterweg 1a
9101 ZM Dokkum

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks tussen 08.00 uur en zonsondergang

Gemeentelijke en Rooms Katholieke begraafplaats Dokkum

Damwaldsterreedtsje 3
9101 WC Dokkum

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks tussen 08.00 uur en zonsondergang

Oude begraafplaats Dokkum

Zuiderbolwerk
9101 NX Dokkum

Telefoonnummer: 0519 – 298 888 (gemeente)

Ter informatie
Gesloten begraafplaats. Er wordt op deze begraafplaats niet meer begraven.

Kerkhof Hervormde kerk Ealsum / Aalsum

Sint-Catharinakerk
Mockamawei 4 / Tsjérkepad
9121 CB Ealsum / Aalsum

Telefoonnummer kerkelijk bureau: 0519 – 293 650

Begraafplaats Eanjum / Anjum

Bantswei
9133 DW Eanjum / Anjum

Secretaris begrafenisvereniging: Mw. S. Holwerda
Telefoonnummer: 0519 – 321 684

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Eanjum / Anjum

Michaëlkerk
Tsjerkepaed 2
9133 MG Eanjum / Anjum

Contact: Via e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Easternijtsjerk / Oosternijkerk

Sint-Ceciliatsjerke
De Buorren 14
9137 RR Easternijtsjerk / Oosternijkerk

Kerkrentmeester: Dhr. J. Holwerda
Telefoonnummer: 0519 – 241 748

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Eastrum / Oostrum

Sint-Nicolaaskerk
Terpleane 11
9125 EE Eastrum / Oostrum (gemeente Noardeast-Fryslân FR)

Telefoonnummer diaconie: 0519 – 518 995

Algemene begraafplaats Ee / Ie

Stienfeksterwei
9131 KL Ee / Ie

Secretariaat begraafplaats: J. Postma-Oosterhuis
Telefoonnummer: 0519 – 518 717

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Engwierum / Ingwierrum

Dorpskerk
Tsjerkepaed 1
9132 LP Engwierum / Ingwierrum

Kerkrentmeester: Dhr. J. J. Stuursma
Telefoonnummer: 0511 – 408 414

Kerkhof Hervormde kerk Ferwerd / Ferwert

Sint-Martinustsjerke / Sint-Martinuskerk
Kerkpad 1
9172 NB Ferwerd / Ferwert

Administratie kerkhof: B. Dijkstra
Telefoonnummer: 0518 – 412 290

Kerkhof Hervormde kerk Ferwert / Ferwerd

Sint-Martinustsjerke / Sint-Martinuskerk
Kerkpad 1
9172 NB Ferwert / Ferwerd

Administratie kerkhof: B. Dijkstra
Telefoonnummer: 0518 – 412 290

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Foudgum

Mariakerk
Piet Paaltjenspad 1
9154 BD Foudgum

Begraafplaatsbeheer: J. Tania
Telefoonnummer: 0519 – 296 736

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Genum / Ginnum

Atelierkerk
Harstawei 7
9173 GA Genum / Ginnum

Stichting Alde Fryske Tsjerken: Mw. J. Douma
Telefoonnummer: 0519 – 571 699

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Ginnum / Genum

Atelierkerk
Harstawei 7
9173 GA Ginnum / Genum

Stichting Alde Fryske Tsjerken: Mw. J. Douma
Telefoonnummer: 0519 – 571 699

Begraafplaats Protestantse Gemeente Mariëngaarde te Hallum

Kerkpad 1
9074 BX Hallum

Coördinator kerkgebouwen: Dhr. en Mw. Bolhuis
Telefoonnummer: 0518 – 432 091

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hantum

Nicolaaskerk
Tsjerkestrjitte 2
9147 BM Hantum

Contactpersoon: Fo. Vos-Soorsma
Telefoonnummer: 0519 – 571 275

Kerkhof Hervormde kerk Hantumhuizen / Hantumhuzen

Sint-Annakerk
Wierumerweg 2 / Wierumerwei 2
9144 CW Hantumhuizen / Hantumhuzen

Stichting Alde Fryske Tsjerken: H. Koopmans
Telefoonnummer: 0519 – 572 056

Kerkhof Hervormde kerk Hantumhuzen / Hantumhuizen

Sint-Annakerk
Wierumerweg 2 / Wierumerwei 2
9144 CW Hantumhuzen / Hantumhuizen

Stichting Alde Fryske Tsjerken: H. Koopmans
Telefoonnummer: 0519 – 572 056

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hegebeintum / Hogebeintum

Hege Tsjerkewei 2
9173 GM Hegebeintum / Hogebeintum

Administratie kerkhof: Dhr. C. Burgler
Telefoonnummer: 0519 – 561 699

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hiaure / De Lytse Jouwer

Hantumerwei 4
9148 BE Hiaure / De Lytse Jouwer

Stichting Vrienden van de kerk Hiaure
Telefoonnummer: 0519 – 220 104

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hogebeintum / Hegebeintum

Hege Tsjerkewei 2
9173 GM Hogebeintum / Hegebeintum

Administratie kerkhof: Dhr. C. Burgler
Telefoonnummer: 0519 – 561 699

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Holwerd / Holwert

Kerkstraat / Tsjerkestrjitte
9151 HV Holwerd / Holwert

Kerkvoogdij: Dhr. G. Tamminga
Telefoonnummer: 0519 – 562 440

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Holwerd / Holwert

Sint-Willibrorduskerk
Kerkstraat / Tsjerkestrjitte 11
9151 HV Holwerd / Holwert

Kerkvoogdij: Dhr. G. Tamminga
Telefoonnummer: 0519 – 562 440

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Holwert / Holwerd

Kerkstraat / Tsjerkestrjitte
9151 HV Holwert / Holwerd

Kerkvoogdij: Dhr. G. Tamminga
Telefoonnummer: 0519 – 562 440

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Holwert / Holwerd

Sint-Willibrorduskerk
Kerkstraat / Tsjerkestrjitte 11
9151 HV Holwert / Holwerd

Kerkvoogdij: Dhr. G. Tamminga
Telefoonnummer: 0519 – 562 440

Algemene begraafplaats Ie / Ee

Stienfeksterwei
9131 KL Ie / Ee

Secretariaat begraafplaats: J. Postma-Oosterhuis
Telefoonnummer: 0519 – 518 717

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Ingwierrum / Engwierum

Dorpskerk
Tsjerkepaed 1
9132 LP Ingwierrum / Engwierum

Kerkrentmeester: Dhr. J. J. Stuursma
Telefoonnummer: 0511 – 408 414

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Jannum / Janum

Kerkstraat 4 / Tsjerkestrjitte
9107 GH Jannum / Janum

Administratie kerkhof: G. Talsma
Telefoonnummer: 0519 – 332 876

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Janum / Jannum

Kerkstraat 4 / Tsjerkestrjitte
9107 GH Janum / Jannum

Administratie kerkhof: G. Talsma
Telefoonnummer: 0519 – 332 876

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Jislum

Catharinakerk
Hikkaarderdyk 16
9177 GA Jislum

Administratie kerkrentmeesters: J. van der Bij
Telefoonnummer: 0514 – 533 775

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Jouswier

Petruskerk
Bergsmawei 3
9124 ES Jouswier

Telefoonnummer diaconie: 0519 – 518 995

Nieuwe gemeentelijke begraafplaats Kollum

Adje Lambertszlaan 3
9291 CX Kollum

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Oude gemeentelijke begraafplaats Kollum

Woldringhstraat
9291 CS Kollum

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Kollum

Maartenskerk
Voorstraat 39
9291 CD Kollum

Contact: Via contactformulier

Ter informatie
Dit kerkhof betreft een gesloten begraafplaats, er wordt niet meer begraven.

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Kollumersweach / Kollumerzwaag

Tsjerkepaad
Kollumersweach / Kollumerzwaag / Kölmerswoag

Informatie: Mw. T. T. Klaver-de Boer
Telefoonnummer: 0511 – 441 524

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Kollumersweach / Kollumerzwaag

Foarwei 141
9298 JG Kollumersweach / Kollumerzwaag / Kölmerswoag

Informatie: Mw. T. T. Klaver-de Boer
Telefoonnummer: 0511 – 441 524

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Kollumerzwaag / Kollumersweach

Tsjerkepaad
Kollumerzwaag / Kollumersweach / Kölmerswoag

Informatie: Mw. T. T. Klaver-de Boer
Telefoonnummer: 0511 – 441 524

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Kollumerzwaag / Kollumersweach

Foarwei 141
9298 JG Kollumerzwaag / Kollumersweach / Kölmerswoag

Informatie: Mw. T. T. Klaver-de Boer
Telefoonnummer: 0511 – 441 524

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Lichtaard

Petrus of Gertrudiskerk
Noardermieddijk 3
9176 GE Lichtaard

Stichting Alde Fryske Tsjerken: Mw. J. Douma
Telefoonnummer: 0519 – 571 699

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Lioessens / Ljussens

Doarpsstrjitte 50
9134 NP Lioessens / Ljussens

Administratie kerkvoogdij: B. Hiemstra
Telefoonnummer: 0519 – 321 826

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Ljussens / Lioessens

Doarpsstrjitte 50
9134 NP Ljussens / Lioessens

Administratie kerkvoogdij: B. Hiemstra
Telefoonnummer: 0519 – 321 826

Kerkhof Hervormde kerk Marrum

Godeharduskerk
Hegebuorren 17
9073 HT Marrum

Kerkelijk bureau: Mw. A. Akkerman-Hansma
Telefoonnummer: 0518 – 412 530

Gemeentelijke begraafplaats Metslawier / Mitselwier

Reidswal 1
9123 KD Metslawier / Mitselwier

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks tussen 08.00 uur en zonsondergang

Gemeentelijke begraafplaats Mitselwier / Metslawier

Reidswal 1
9123 KD Mitselwier / Metslawier

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks tussen 08.00 uur en zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Moarre / Morra

Sint-Johanneskerk
Kerkstraat / Tsjerkestrjitte 12
9135 PK Moarre / Morra

Administratie kerkvoogdij: B. Hiemstra
Telefoonnummer: 0519 – 321 826

Kerkhof Hervormde kerk Morra / Moarre

Sint-Johanneskerk
Kerkstraat / Tsjerkestrjitte 12
9135 PK Morra / Moarre

Administratie kerkvoogdij: B. Hiemstra
Telefoonnummer: 0519 – 321 826

Gemeentelijke begraafplaats Munnekezijl / Muntsjesyl

Kerkstraat
9853 PR Munnekezijl / Muntsjesyl / Muntjeziel

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Gemeentelijke begraafplaats Muntsjesyl / Munnekezijl

Kerkstraat
9853 PR Muntsjesyl / Munnekezijl / Muntjeziel

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Nes

Woudweg 45 / Wâldwei 45
9143 WX Nes (gemeente Noardeast-Fryslân FR)

Contact: Dhr. K. de Haan
Telefoonnummer: 0519 – 321 442

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Niawier / Nijewier

Kleastertsjerke
Kerkpad / Tsjerkepaed 14
9138 SP Niawier / Nijewier

Secretaris college van kerkrentmeesters: H. Geerligs
Contact: via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Nijewier / Niawier

Kleastertsjerke
Kerkpad / Tsjerkepaed 14
9138 SP Nijewier / Niawier

Secretaris college van kerkrentmeesters: H. Geerligs
Contact: via e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Oosternijkerk / Easternijtsjerk

Sint-Ceciliatsjerke
De Buorren 14
9137 RR Oosternijkerk / Easternijtsjerk

Kerkrentmeester: Dhr. J. Holwerda
Telefoonnummer: 0519 – 241 748

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oostrum / Eastrum

Sint-Nicolaaskerk
Terpleane 11
9125 EE Oostrum / Eastrum (gemeente Noardeast-Fryslân FR)

Telefoonnummer diaconie: 0519 – 518 995

Gemeentelijke begraafplaats Oudwoude / Aldwâld

Nijenhof 2
9294 KW Oudwoude / Aldwâld / Oldwolde

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oudwoude / Aldwâld

Foarwei 46
9294 KE Oudwoude / Aldwâld / Oldwolde

Koster: Mw. B. Kloosterman-Koning
Telefoonnummer: 0511 – 453 296

Kerkhof Hervormde kerk Paesens / Peazens

Sint-Antoniuskerk
De Buorren 9
9136 PT Paesens / Peazens

Contact: Dhr. K. de Haan
Telefoonnummer: 0519 – 321 442

Kerkhof Hervormde kerk Peazens / Paesens

Sint-Antoniuskerk
De Buorren 9
9136 PT Peazens / Paesens

Contact: Dhr. K. de Haan
Telefoonnummer: 0519 – 321 442

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Raard

Johannes de Doperkerk
De Buorren 8
9155 AN Raard

Begraafplaatsbeheer: W. en W. Hielkema - de Roos
Telefoonnummer: 0519 – 294 572

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Reitsum

Flieterpsterdyk 16
9175 GG Reitsum

Kerkelijk bureau: Dhr. G. Drost
Contact: via e-mail

Gemeentelijke begraafplaats “Molenzes” Ternaard

Holwerterdijk 11
9145 RK Ternaard

Telefoonnummer dienstdoende begraafplaatsbeheerder: 06 – 510 026 66

Toegankelijk
Dagelijks tussen 08.00 uur en zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Ternaard

Grote Kerk / Grutte Tsjerke
Kerkstraat / Tsjerkestrjitte 1
9145 RE Ternaard

Kerkrentmeester: Mw. T. Tienstra-de Groot
Telefoonnummer: 0519 – 571 785

Kerkhof Hervormde kerk Waaksens / Waaxens

Sint-Thomaskerk
Tjessensweg 6
9152 BD Waaksens / Waaxens

Scriba: Mw. A. van der Veen
Telefoonnummer: 0517 – 469 197

Kerkhof Hervormde kerk Waaxens / Waaksens

Sint-Thomaskerk
Tjessensweg 6
9152 BD Waaxens / Waaksens

Scriba: Mw. A. van der Veen
Telefoonnummer: 0517 – 469 197

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wanswerd / Wânswert

Petruskerk
Tsjerkepaed 6
9178 GN Wanswerd / Wânswert

Administratie kerkrentmeesters: J. van der Bij
Telefoonnummer: 0514 – 533 775

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wânswert / Wanswerd

Petruskerk
Tsjerkepaed 6
9178 GN Wânswert / Wanswerd

Administratie kerkrentmeesters: J. van der Bij
Telefoonnummer: 0514 – 533 775

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Westergeast / Westergeest

Kalkhúswei 1 / Ingang: Eelke Meinertswei
9295 KN Westergeast / Westergeest / Westergaist

Koster: D. Rekker
Telefoonnummer: 0511 – 445 689

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Westergeest / Westergeast

Kalkhúswei 1 / Ingang: Eelke Meinertswei
9295 KN Westergeest / Westergeast / Westergaist

Koster: D. Rekker
Telefoonnummer: 0511 – 445 689

Kerkhof Hervormde kerk Westernijkerk / Westernijtsjerk

Jepmaloane 2
9073 TS Westernijkerk / Westernijtsjerk (Marrum)

Kerkelijk bureau: Mw. A. Akkerman-Hansma
Telefoonnummer: 0518 – 412 530

Kerkhof Hervormde kerk Westernijtsjerk / Westernijkerk

Jepmaloane 2
9073 TS Westernijtsjerk / Westernijkerk (Marrum)

Kerkelijk bureau: Mw. A. Akkerman-Hansma
Telefoonnummer: 0518 – 412 530

Kerkhof Hervormde kerk Wetsens

Sint-Vituskerk
Opgong 1
9122 CV Wetsens

Telefoonnummer kerkelijk bureau: 0519 – 293 650

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wierum

Mariakerk
Kerkplein / Tsjerkeplein 4
9140 AA Wierum

Contact: Dhr. K. de Haan
Telefoonnummer: 0519 – 321 442

Wilt u als uitvaartdienstverlener of uitvaart gerelateerde dienstverlener vermelding van contactgegevens op deze pagina en plaatsing van een link naar uw website, dan kunt u via de contactpagina van uitvaart-adresgids.nl informatie opvragen.