Adresgids uitvaartdienstverlening en uitvaart gerelateerde dienstverleners in de gemeente

Opsterland / Opsterlân

In deze uitvaart-adresgids kunt u uitvaartondernemingen, begraafplaatsen, crematoria en dienstverleners vinden in de gemeente Opsterland / Opsterlân die dienstverlening (kunnen) verrichten rondom een overlijden/uitvaart.

Naast dienstverleners die in deze gemeente gevestigd zijn, kan ook vermelding staan van dienstverleners die vanuit buurgemeenten dienstverlening in deze gemeente verrichten.

Informatie overheid

De gemeente en de rijksoverheid verstrekken informatie met betrekking tot overlijden, aangifte overlijden, begraven en cremeren.

en de website van de gemeente Opsterland / Opsterlân.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met de gemeente Opsterland / Opsterlân via telefoonnummer: 0512 – 386 222

 

Dienstverlening in de gemeente Opsterland / Opsterlân

Elan Uitvaartverzorging

Doarpstrjitte 38
9245 HR Nij Beets

Telefoonnummer: 0512 – 356 901 / 06 – 304 057 66

 

Crematorium in de gemeente Opsterland / Opsterlân

In de gemeente Opsterland / Opsterlân is geen crematorium.
Zie voor crematoria de pagina Crematoria Nederland in de uitvaart-adresgids.

 

Begraafplaatsen in de gemeente Opsterland / Opsterlân

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Bakkefean / Bakkeveen

Duerswâldmer Wei 11 - 13
9243 KA Bakkefean / Bakkeveen

Begraafplaatsadministratie: Dhr. W. Stelpstra
Telefoonnummer: 0512 – 381 863

Begraafplaatsbeheer: Dhr. J. Bouma
Telefoonnummer: 06 – 555 424 32

Ter informatie
Protestantse gemeente It Keningsfjild is eigenaar van deze begraafplaats.

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Bakkeveen / Bakkefean

Duerswâldmer Wei 11 - 13
9243 KA Bakkeveen / Bakkefean

Begraafplaatsadministratie: Dhr. W. Stelpstra
Telefoonnummer: 0512 – 381 863

Begraafplaatsbeheer: Dhr. J. Bouma
Telefoonnummer: 06 – 555 424 32

Ter informatie
Protestantse gemeente It Keningsfjild is eigenaar van deze begraafplaats.

Gemeentelijke begraafplaats Beetstersweach / Beetsterzwaag

Gealaan / Gealeane 10
Beetstersweach / Beetsterzwaag

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Beetstersweach / Beetsterzwaag

Beetsterweg 32 (nabij boerderij)
9244 GC Beetstersweach / Beetsterzwaag

Scriba: Dhr. S. Witteveen
Telefoonnummer: 0512 – 385 881 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Beetstersweach / Beetsterzwaag

Dorpskerk
Van Lyndenlaan 5
9244 BV Beetstersweach / Beetsterzwaag

Scriba: Dhr. S. Witteveen
Telefoonnummer: 0512 – 385 881 / e-mail

Gemeentelijke begraafplaats Beetsterzwaag / Beetstersweach

Gealaan / Gealeane 10
Beetsterzwaag / Beetstersweach

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Beetsterzwaag / Beetstersweach

Beetsterweg 32 (nabij boerderij)
9244 GC Beetsterzwaag / Beetstersweach

Scriba: Dhr. S. Witteveen
Telefoonnummer: 0512 – 385 881 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Beetsterzwaag / Beetstersweach

Dorpskerk
Van Lyndenlaan 5
9244 BV Beetsterzwaag / Beetstersweach

Scriba: Dhr. S. Witteveen
Telefoonnummer: 0512 – 385 881 / e-mail

Gemeentelijke begraafplaats De Gordyk / Gorredijk

Hegedyk 20
8401 BJ De Gordyk / Gorredijk

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Gemeentelijke begraafplaats De Gordyk / Gorredijk

De Leijen 29 (bij het kerkje)
8401 AX De Gordyk / Gorredijk

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Joodse begraafplaats De Gordyk / Gorredijk

Dwersfeart (tussen nr 17 – 19)
8401 BD De Gordyk / Gorredijk

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk De Himrik / Hemrik

Binnenwei 22
8409 JH De Himrik / Hemrik

Begraafplaatsbeheer: Mw. H. Abma
Telefoonnummer: 0513 – 461 748

Ter informatie
Kerkvoogdij NH. gemeente Hemrik en Lippenhuizen is eigenaar van dit kerkhof.

Gemeentelijke begraafplaats De Tynje / Tijnje

Breewei 22
8406 EE De Tynje / Tijnje

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Gemeentelijke begraafplaats Gorredijk / De Gordyk

Hegedyk 20
8401 BJ Gorredijk / De Gordyk

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Gemeentelijke begraafplaats Gorredijk / De Gordyk

De Leijen 29 (bij het kerkje)
8401 AX Gorredijk / De Gordyk

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Joodse begraafplaats Gorredijk / De Gordyk

Dwersfeart (tussen nr 17 – 19)
8401 BD Gorredijk / De Gordyk

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hemrik / De Himrik

Binnenwei 22
8409 JH Hemrik / De Himrik

Begraafplaatsbeheer: Mw. H. Abma
Telefoonnummer: 0513 – 461 748

Ter informatie
Kerkvoogdij NH. gemeente Hemrik en Lippenhuizen is eigenaar van dit kerkhof.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Langezwaag / Langsweagen

Mattheuskerk
't Hou 9 / Ingang: Tsjerkeleane
8404 GH Langezwaag / Langsweagen

Begraafplaatsadministratie: Dhr. P. de Vries
Telefoonnummer: 0513 – 688 200

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Langsweagen / Langezwaag

Mattheuskerk
't Hou 9 / Ingang: Tsjerkeleane
8404 GH Langsweagen / Langezwaag

Begraafplaatsadministratie: Dhr. P. de Vries
Telefoonnummer: 0513 – 688 200

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Lippenhuizen / Lippenhuzen

Piterkerk
De Buorren 30
8408 HH Lippenhuizen / Lippenhuzen

Begraafplaatsbeheer: Mw. H. Abma
Telefoonnummer: 0513 – 461 748

Ter informatie
Kerkvoogdij NH. gemeente Lippenhuizen-Hemrik is eigenaar van dit kerkhof.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Lippenhuzen / Lippenhuizen

Piterkerk
De Buorren 30
8408 HH Lippenhuzen / Lippenhuizen

Begraafplaatsbeheer: Mw. H. Abma
Telefoonnummer: 0513 – 461 748

Ter informatie
Kerkvoogdij NH. gemeente Lippenhuizen-Hemrik is eigenaar van dit kerkhof.

Gemeentelijke begraafplaats Nij Beets

Domela Nieuwenhuisweg 18
9245 VA Nij Beets

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Kerkhof Hervormde kerk Oerterp / Ureterp

Sint-Petruskerk
Selmien 47
9247 TT Oerterp / Ureterp

Begraafplaatsadministratie: Dhr. W. Stelpstra
Telefoonnummer: 0512 – 381 863

Begraafplaatsbeheer: Dhr. R. Bouma
Telefoonnummer: 06 – 389 116 18

Ter informatie
Protestantse gemeente It Keningsfjild is eigenaar van dit kerkhof.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Olterterp

Sint-Hippolytuskerk
Achterwei 6
9246 TL Olterterp

Contact: Mw. A. Paulus (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0512 – 381 413

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Siegerswoude / Sigerswâld

De Mersken 3
9248 WR Siegerswoude / Sigerswâld

Begraafplaatsadministratie: Dhr. W. Stelpstra
Telefoonnummer: 0512 – 381 863

Begraafplaatsbeheer: Dhr. R. Bouma
Telefoonnummer: 06 – 389 116 18

Ter informatie
Protestantse gemeente It Keningsfjild is eigenaar van deze begraafplaats.

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Sigerswâld / Siegerswoude

De Mersken 3
9248 WR Sigerswâld / Siegerswoude

Begraafplaatsadministratie: Dhr. W. Stelpstra
Telefoonnummer: 0512 – 381 863

Begraafplaatsbeheer: Dhr. R. Bouma
Telefoonnummer: 06 – 389 116 18

Ter informatie
Protestantse gemeente It Keningsfjild is eigenaar van deze begraafplaats.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Terwispel

De Streek 25
8407 EE Terwispel

Begraafplaatsbeheer: Mw. A. Koopmans
Telefoonnummer: 06 – 836 580 73

Ter informatie
Deze begraafplaats is voor eenieder die familie heeft in of is verbonden aan de plaats Terwispel.

Gemeentelijke begraafplaats Tijnje / De Tynje

Breewei 22
8406 EE Tijnje / De Tynje

Telefoonnummer: 0512 – 386 222 (gemeente)

Kerkhof Hervormde kerk Ureterp / Oerterp

Sint-Petruskerk
Selmien 47
9247 TT Ureterp / Oerterp

Begraafplaatsadministratie: Dhr. W. Stelpstra
Telefoonnummer: 0512 – 381 863

Begraafplaatsbeheer: Dhr. R. Bouma
Telefoonnummer: 06 – 389 116 18

Ter informatie
Protestantse gemeente It Keningsfjild is eigenaar van dit kerkhof.

Hervormde begraafplaats Duerswâld Wijnjewoude / Wynjewâld

Breeberchspaed 1 (bij de kerk)
9241 WP Wijnjewoude / Wynjewâld

Scriba: Dhr. J. Poortman
Telefoonnummer: 0516 – 492 202

Hervormde begraafplaats Weinterp Wijnjewoude / Wynjewâld

Tsjerkereed 2 (bij de kerk)
9241 HH Wijnjewoude / Wynjewâld

Scriba: Dhr. J. Poortman
Telefoonnummer: 0516 – 492 202

Hervormde begraafplaats Duerswâld Wynjewâld / Wijnjewoude

Breeberchspaed 1 (bij de kerk)
9241 WP Wynjewâld / Wijnjewoude

Scriba: Dhr. J. Poortman
Telefoonnummer: 0516 – 492 202

Hervormde begraafplaats Weinterp Wynjewâld / Wijnjewoude

Tsjerkereed 2 (bij de kerk)
9241 HH Wynjewâld / Wijnjewoude

Scriba: Dhr. J. Poortman
Telefoonnummer: 0516 – 492 202

Wilt u als uitvaartdienstverlener of uitvaart gerelateerde dienstverlener vermelding van contactgegevens op deze pagina en plaatsing van een link naar uw website, dan kunt u via de contactpagina van uitvaart-adresgids.nl informatie opvragen.