Adresgids uitvaartdienstverlening en uitvaart gerelateerde dienstverleners in de gemeente

Súdwest Fryslân

In deze uitvaart-adresgids kunt u uitvaartondernemingen, begraafplaatsen, crematoria en dienstverleners vinden in de gemeente Súdwest Fryslân die dienstverlening (kunnen) verrichten rondom een overlijden/uitvaart.

Naast dienstverleners die in deze gemeente gevestigd zijn, kan ook vermelding staan van dienstverleners die vanuit buurgemeenten dienstverlening in deze gemeente verrichten.

Informatie overheid

De gemeente en de rijksoverheid verstrekken informatie met betrekking tot overlijden, aangifte overlijden, begraven en cremeren.

en de website van de gemeente Súdwest Fryslân.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met de gemeente Súdwest Fryslân via telefoonnummer: 14 0515

 

Dienstverlening in de gemeente Súdwest Fryslân

Uitvaartverzorging J. Æ. de Boer & Zn

Harinxmalaan 1 (op locatie Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek)
8602 CN Sneek / Snits

Postadres
Postbus 153
8600 AD Sneek / Snits

Telefoonnummer: 0515 – 411 000 (spoedlijn)
Telefoonnummer: 0515 – 416 114
Fax: 0515 – 413 554

 

Crematorium in de gemeente Súdwest Fryslân

Crematorium Sneek / Snits

Harinxmalaan 1
8602 CN Sneek / Snits

Telefoonnummer: 0515 – 428 700
Fax: 0515 – 413 554

 

Begraafplaatsen in de gemeente Súdwest Fryslân

Kerkhof Hervormde kerk Abbega / Abbegea

Gertrudiskerk
Wartenterp 18
8617 LD Abbega / Abbegea

Telefoonnummer: 0515 – 531 303

Kerkhof Hervormde kerk Abbegea / Abbega

Gertrudiskerk
Wartenterp 18
8617 LD Abbegea / Abbega

Telefoonnummer: 0515 – 531 303

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Aldegea / Oudega

Ankertsjerke
Pastorijstrjitte 23
8614 AB Aldegea / Oudega (gemeente Súdwest Fryslân FR)

Informatie: Mw. Posthuma-Kotten
Telefoonnummer: 06 – 218 433 86 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Allingawier

De grote kerk
Kerkbuurt 23
8758 LE Allingawier

Contact: L. Poepjes (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0515 – 232 504

Begraafplaats Hervormde kerk Arum

Baarderbuorren 4
8822 WR Arum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. D. Bruinsma
Telefoonnummer: 0517 – 642 229 / 06 – 110 881 21

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Blauhûs / Blauwhuis

Sint-Vituskerk
Vitusdyk 27
8615 LN Blauhûs / Blauwhuis

Secretariaat: Dhr. S. Rypma
Telefoonnummer: 0515 – 579 476

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Blauwhuis / Blauhûs

Sint-Vituskerk
Vitusdyk 27
8615 LN Blauwhuis / Blauhûs

Secretariaat: Dhr. S. Rypma
Telefoonnummer: 0515 – 579 476

Algemene begraafplaats Boalsert / Bolsward

Sam van Haringhouckstraat / Ingang: Franekerstraat
Boalsert / Bolsward

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Boazum / Bozum

Martenskerk
Tsjerkebuorren 1
8635 MC Boazum / Bozum

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35

Algemene begraafplaats Bolsward / Boalsert

Sam van Haringhouckstraat / Ingang: Franekerstraat
Bolsward / Boalsert

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Bozum / Boazum

Martenskerk
Tsjerkebuorren 1
8635 MC Bozum / Boazum

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35

Kerkhof Hervormde kerk Britswerd / Britswert

Sint-Joriskerk
Terp 2
8636 VB Britswerd / Britswert

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35

Kerkhof Hervormde kerk Britswert / Britswerd

Sint-Joriskerk
Terp 2
8636 VB Britswert / Britswerd

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35

Kerkhof Hervormde kerk Burchwert / Burgwerd

Johanneskerk
Kerkhof 1
8742 KT Burchwert / Burgwerd

Scriba: Mw. Andela-Maat
Telefoonnummer: 0515 – 575 338

Kerkhof Hervormde kerk Burgwerd / Burchwert

Johanneskerk
Kerkhof 1
8742 KT Burgwerd / Burchwert

Scriba: Mw. Andela-Maat
Telefoonnummer: 0515 – 575 338

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Cornwerd / Koarnwert

Bonifatiuskerk
Dorpsweg 5
8753 JC Cornwerd / Koarnwert

Begraafplaatsadministratie en -beheer: Mw. P. Blanksma
Telefoonnummer: 06 – 365 131 34

Kerkhof Hervormde kerk De Gaastmar / Gaastmeer

De Pieltsjerke
Jan Jelles Hofstrjitte 14
8611 JT De Gaastmar / Gaastmeer

Scriba: Mw. G. Leenstra
Telefoonnummer: 0515 – 469 891

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk De Hommerts / Hommerts

Johannes de Doperkerk
Jeltewei 3 / Provincialeweg
8622 XZ De Hommerts / Hommerts

Kerkhofbeheer: Dhr. L. Cnossen
Telefoonnummer: 0515 – 442 416

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Dedgum / Dedzjum

Buren 16
8764 PR Dedgum / Dedzjum

Contact: W. Poelstra (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0515 – 579 444

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Dedzjum / Dedgum

Buren 16
8764 PR Dedzjum / Dedgum

Contact: W. Poelstra (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0515 – 579 444

Gemeentelijke begraafplaats Drylts / IJlst

Galamagracht (Kerkhofsteeg)
8651 EB Drylts / IJlst

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Easterein / Oosterend

Martinikerk
Tsjerkebuorren 2
8734 GZ Easterein / Oosterend (gemeente Súdwest Fryslân FR)

Koster: Dhr. A. C. Vink
Telefoonnummer: 0515 – 333 134

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Easterwierrum / Oosterwierum

Tsjerkebuorren 7
9021 CH Easterwierrum / Oosterwierum

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Easthim / Oosthem

Johanneskerk
De Cingel 1
8618 NM Easthim / Oosthem

Telefoonnummer: 0515 – 531 303

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Edens / Iens

Van Burmaniawei 3
8733 EP Edens / Iens

Contact: Via contactformulier

Kerkhof Hervormde kerk Eksmoarre / Exmorra

Johannes de Dopertsjerke
Dorpsstraat 66
8759 LE Eksmoarre / Exmorra

Telefoonnummer College van Kerkrentmeesters: 0515 – 575 755

Kerkhof Hervormde kerk Exmorra / Eksmoarre

Johannes de Dopertsjerke
Dorpsstraat 66
8759 LE Exmorra / Eksmoarre

Telefoonnummer College van Kerkrentmeesters: 0515 – 575 755

Kerkhof Hervormde kerk Ferwâlde / Ferwoude

Kerk “De Hoekstien”
Buren 2
8761 PC Ferwâlde / Ferwoude

Telefoonnummer: 0515 – 541 729

Kerkhof Hervormde kerk Ferwoude / Ferwâlde

Kerk “De Hoekstien”
Buren 2
8761 PC Ferwoude / Ferwâlde

Telefoonnummer: 0515 – 541 729

Kerkhof Hervormde kerk Folsgare / Folsgeare

Laurentiuskerk
Tsjaerddyk
8773 KM Folsgare / Folsgeare

Telefoonnummer: 0515 – 531 303

Kerkhof Hervormde kerk Folsgeare / Folsgare

Laurentiuskerk
Tsjaerddyk
8773 KM Folsgeare / Folsgare

Telefoonnummer: 0515 – 531 303

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Gaast

Kerk “it Beaken”
Zeedijk 6 / Ingang: Waterkeringpad
8757 JV Gaast

Telefoonnummer: 0515 – 541 729

Kerkhof Hervormde kerk Gaastmeer / De Gaastmar

De Pieltsjerke
Jan Jelles Hofstrjitte 14
8611 JT Gaastmeer / De Gaastmar

Scriba: Mw. G. Leenstra
Telefoonnummer: 0515 – 469 891

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Gau / Gauw

Nikolaastsjerke
Boeijengastrjitte 41
8627 SE Gau / Gauw

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Gauw / Gau

Nikolaastsjerke
Boeijengastrjitte 41
8627 SE Gauw / Gau

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Goaiïngea / Goënga

Hege Wier 28
8628 EL Goaiïngea / Goënga

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Goënga / Goaiïngea

Hege Wier 28
8628 EL Goënga / Goaiïngea

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Begraafplaats Greonterp

Doarpswei 10
8658 LK Greonterp

Ter informatie
Deze begraafplaats met klokkestoel heeft slechts 1 graf, namelijk die van pater Bootsma.

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Hartwerd / Hartwert

Kloosterwei 2
8741 KB Hartwerd / Hartwert

Scriba: Mw. Andela-Maat
Telefoonnummer: 0515 – 575 338

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Hartwert / Hartwerd

Kloosterwei 2
8741 KB Hartwert / Hartwerd

Scriba: Mw. Andela-Maat
Telefoonnummer: 0515 – 575 338

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Heech / Heeg

Haghakerk
Tsjerkebuorren 2
8625 HC Heech / Heeg

Contactpersoon beheerscommissie: Dhr. J. van der Werf
Telefoonnummer: 0515 – 442 790

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Heeg / Heech

Haghakerk
Tsjerkebuorren 2
8625 HC Heeg / Heech

Contactpersoon beheerscommissie: Dhr. J. van der Werf
Telefoonnummer: 0515 – 442 790

Kerkhof Hervormde kerk Hemelum / Himmelum

Nicolaaskerk
De Klaster 2 / De Soal
8584 VA Hemelum / Himmelum

Scriba: P. Mook
Telefoonnummer: 0514 – 581 251

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hennaard / Hinnaard

Sassingawei 3
8844 KS Hennaard / Hinnaard

Kerkvoogd: P. Stegenga
Telefoonnummer: 0515 – 331 259

Kerkhof Hervormde kerk Hichtum

Schwartzenbergweg 5
8743 KX Hichtum

Scriba: Mw. Andela-Maat
Telefoonnummer: 0515 – 575 338

Kerkhof Hervormde kerk Hidaard

Buorren 1
8737 JH Hidaard

Telefoonnummer scriba: 0515 – 331 568

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hieslum

Sierdsmaweg 6
8762 PL Hieslum

Scriba: Mw. Boekema
Telefoonnummer: 0515 – 579 701

Kerkhof Hervormde kerk Himmelum / Hemelum

Nicolaaskerk
De Klaster 2 / De Soal
8584 VA Himmelum / Hemelum

Scriba: P. Mook
Telefoonnummer: 0514 – 581 251

Algemene begraafplaats Hindeloopen / Hylpen

Meenscharsweg
Hindeloopen / Hylpen

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Gemeentelijke begraafplaats Hindeloopen / Hylpen

(bij de Grote kerk)

Dijkweg / Kerkstraat 1
8713 KG Hindeloopen / Hylpen

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hinnaard / Hennaard

Sassingawei 3
8844 KS Hinnaard / Hennaard

Kerkvoogd: P. Stegenga
Telefoonnummer: 0515 – 331 259

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hommerts / De Hommerts

Johannes de Doperkerk
Jeltewei 3 / Provincialeweg
8622 XZ Hommerts / De Hommerts

Kerkhofbeheer: Dhr. L. Cnossen
Telefoonnummer: 0515 – 442 416

Algemene begraafplaats Hylpen / Hindeloopen

Meenscharsweg
Hylpen / Hindeloopen

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Gemeentelijke begraafplaats Hylpen / Hindeloopen

(bij de Grote kerk)

Dijkweg / Kerkstraat 1
8713 KG Hylpen / Hindeloopen

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Idsegahuizum / Skuzum

De Skúster
Boppesteech 1
8755 JJ Idsegahuizum / Skuzum

Begraafplaatsadministratie: Mw. A. Koornstra-Leijenaar
Telefoonnummer: 0515 – 231 970

Begraafplaats Idzega / Idzegea

Klokhusdyk 7
8612 JJ Idzega / Idzegea

Informatie: Mw. Posthuma-Kotten
Telefoonnummer: 06 – 218 433 86 / e-mail

Begraafplaats Idzegea / Idzega

Klokhusdyk 7
8612 JJ Idzegea / Idzega

Informatie: Mw. Posthuma-Kotten
Telefoonnummer: 06 – 218 433 86 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Iens / Edens

Van Burmaniawei 3
8733 EP Iens / Edens

Contact: Via contactformulier

Gemeentelijke begraafplaats IJlst / Drylts

Galamagracht (Kerkhofsteeg)
8651 EB IJlst / Drylts

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk IJsbrechtum / Ysbrechtum

Sint-Martinus
Tsjerkepaed 1
8633 KT IJsbrechtum / Ysbrechtum

Scriba: Mw. J. Metselaar-Helfferich
Telefoonnummer: 0515 – 413 566

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Itens

Martinikerk
Tsjerkebuorren 1
8735 HM Itens

Kerkvoogd: P. Stegenga
Telefoonnummer: 0515 – 331 259

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Jutrijp / Jutryp

Riperwei 28 / Provincialeweg (ingang via de Grevinnewei)
8623 XN Jutrijp / Jutryp

Kerkhofbeheer: Dhr. L. Cnossen
Telefoonnummer: 0515 – 442 416

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Jutryp / Jutrijp

Riperwei 28 / Provincialeweg (ingang via de Grevinnewei)
8623 XN Jutryp / Jutrijp

Kerkhofbeheer: Dhr. L. Cnossen
Telefoonnummer: 0515 – 442 416

Kerkhof Hervormde kerk Kimswerd / Kimswert

Laurentiuskerk
Greate Pierwei 11
8821 LV Kimswerd / Kimswert

Secretariaat kerkenraad: Mw. T. Dijkstra
Telefoonnummer: 0517 – 641 571

Kerkhof Hervormde kerk Kimswert / Kimswerd

Laurentiuskerk
Greate Pierwei 11
8821 LV Kimswert / Kimswerd

Secretariaat kerkenraad: Mw. T. Dijkstra
Telefoonnummer: 0517 – 641 571

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Koarnwert / Cornwerd

Bonifatiuskerk
Dorpsweg 5
8753 JC Koarnwert / Cornwerd

Begraafplaatsadministratie en -beheer: Mw. P. Blanksma
Telefoonnummer: 06 – 365 131 34

Algemene begraafplaats Koudum

Kerkhoflaan
Koudum

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Koudum

Martinikerk
Smidsweg 2
8723 BN Koudum

Secretaris college van kerkrentmeesters werkgroep beheer: Mw. W.R.R. de Boer-de Jong
Telefoonnummer: 0514 – 521 903

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Kubaard / Kûbaard

Christophoruskerk
Tsjerkebuorren 3
8732 ED Kubaard / Kûbaard

Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Kûbaard / Kubaard

Christophoruskerk
Tsjerkebuorren 3
8732 ED Kûbaard / Kubaard

Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Lollum

Kerkstraat 1
8823 SK Lollum

Scriba: Mw. A. van der Veen
Telefoonnummer: 0517 – 469 197

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Longerhou / Longerhouw

Buren 2
8745 NB Longerhou / Longerhouw

Contact: Dhr. A. A. Buwalda
Telefoonnummer: 0517 – 532 558

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Longerhouw / Longerhou

Buren 2
8745 NB Longerhouw / Longerhou

Contact: Dhr. A. A. Buwalda
Telefoonnummer: 0517 – 532 558

Kerkhof Hervormde kerk Lutkewierum / Lytsewierrum

Gertrudiskerk
Buorren 3
8642 WG Lutkewierum / Lytsewierrum

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35

Kerkhof Hervormde kerk Lytsewierrum / Lutkewierum

Gertrudiskerk
Buorren 3
8642 WG Lytsewierrum / Lutkewierum

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35

Begraafplaats Hervormde kerk Makkum

Kerkeburen
Makkum

Begraafplaatsadministratie en -beheer: Mw. P. Blanksma
Telefoonnummer: 06 – 365 131 34

Kerkhof Hervormde kerk Makkum

Van Doniakerk
Kerkeburen 37
8754 CZ Makkum

Begraafplaatsadministratie en -beheer: Mw. P. Blanksma
Telefoonnummer: 06 – 365 131 34

Gemeentelijke begraafplaats Molkwar / Molkwerum

Tsjerkestrjitte 14
8722 HJ Molkwar / Molkwerum

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Ter informatie
Deze begraafplaats ligt bij de Sint-Lebuïnuskerk.

Gemeentelijke begraafplaats Molkwerum / Molkwar

Tsjerkestrjitte 14
8722 HJ Molkwerum / Molkwar

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Ter informatie
Deze begraafplaats ligt bij de Sint-Lebuïnuskerk.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Nijhuizum / Nijhuzum

Nijhúzumer Tsjerke
Nummer 7
8775 XD Nijhuizum / Nijhuzum

Penningmeester Stichting De Nijhúzumer Tsjerke: Sj. Ybema
Telefoonnummer: 0517 – 412 033

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Nijhuzum / Nijhuizum

Nijhúzumer Tsjerke
Nummer 7
8775 XD Nijhuzum / Nijhuizum

Penningmeester Stichting De Nijhúzumer Tsjerke: Sj. Ybema
Telefoonnummer: 0517 – 412 033

Kerkhof Hervormde kerk Nijlân / Nijland

Nicolaaskerk
Tsjerkegreft 2
8771 SJ Nijlân / Nijland

Informatie begraafplaats: Dhr. S. Heerschop
Telefoonnummer: 0515 – 569 571 / e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Nijland / Nijlân

Nicolaaskerk
Tsjerkegreft 2
8771 SJ Nijland / Nijlân

Informatie begraafplaats: Dhr. S. Heerschop
Telefoonnummer: 0515 – 569 571 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Offenwier / Offingawier

Fiifgeawei 6
8626 GA Offenwier / Offingawier

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Offingawier / Offenwier

Fiifgeawei 6
8626 GA Offingawier / Offenwier

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Kerkhof Hervormde kerk Oosterend / Easterein

Martinikerk
Tsjerkebuorren 2
8734 GZ Oosterend / Easterein (gemeente Súdwest Fryslân FR)

Koster: Dhr. A. C. Vink
Telefoonnummer: 0515 – 333 134

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oosterwierum / Easterwierrum

Tsjerkebuorren 7
9021 CH Oosterwierum / Easterwierrum

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oosthem / Easthim

Johanneskerk
De Cingel 1
8618 NM Oosthem / Easthim

Telefoonnummer: 0515 – 531 303

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oppenhuizen / Toppenhuzen

Johannestsjerke
Tsjerkebuorren 1
8625 HA Oppenhuizen / Toppenhuzen

Administrateur: Dhr. U. F. de Jong
Telefoonnummer: 06 – 526 462 60 / e-mail

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oudega / Aldegea

Ankertsjerke
Pastorijstrjitte 23
8614 AB Oudega / Aldegea (gemeente Súdwest Fryslân FR)

Informatie: Mw. Posthuma-Kotten
Telefoonnummer: 06 – 218 433 86 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Parrega / Parregea

Johannes de Doperkerk
Kerkbuurt 3 / Trekweg
8763 MK Parrega / Parregea

Scriba: Mw. Boekema
Telefoonnummer: 0515 – 579 701

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Parregea / Parrega

Johannes de Doperkerk
Kerkbuurt 3 / Trekweg
8763 MK Parregea / Parrega

Scriba: Mw. Boekema
Telefoonnummer: 0515 – 579 701

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Penjum / Pingjum

Victoriustsjerke
Grote Buren 8
8749 GE Penjum / Pingjum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. R. Brandsma
Telefoonnummer: 0517 – 579 599

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Piaam

Nicolaaskerk
Buren 21
8756 JP Piaam

Begraafplaatsadministratie: Mw. A. Koornstra-Leijenaar
Telefoonnummer: 0515 – 231 970

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Pingjum / Penjum

Victoriustsjerke
Grote Buren 8
8749 GE Pingjum / Penjum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. R. Brandsma
Telefoonnummer: 0517 – 579 599

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Poppenwier / Poppingawier

Binnenbuorren 12 / Butenbuorren
9013 CC Poppenwier / Poppingawier

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Ter informatie
Begraafplaatsbeheer door de gemeente Súdwest Fryslân.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Poppingawier / Poppenwier

Binnenbuorren 12 / Butenbuorren
9013 CC Poppingawier / Poppenwier

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Ter informatie
Begraafplaatsbeheer door de gemeente Súdwest Fryslân.

Algemene begraafplaats Raerd / Rauwerd

Buoren
9012 DH Raerd / Rauwerd

Telefoonnummer: 0515 – 521 261

Algemene begraafplaats Rauwerd / Raerd

Buoren
9012 DH Rauwerd / Raerd

Telefoonnummer: 0515 – 521 261

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Reahûs / Roodhuis

Sint-Martinuskerk
Slijpsterwei 3
8736 JC Reahûs / Roodhuis

Inlichtingen begraafplaats: Dhr. O. Altenburg
Telefoonnummer: 0515 – 569 497 / e-mail

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Roodhuis / Reahûs

Sint-Martinuskerk
Slijpsterwei 3
8736 JC Roodhuis / Reahûs

Inlichtingen begraafplaats: Dhr. O. Altenburg
Telefoonnummer: 0515 – 569 497 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Sandfirden / Sânfurd

Sandfirden 2
8613 JH Sandfirden / Sânfurd

Informatie: Mw. Posthuma-Kotten
Telefoonnummer: 06 – 218 433 86 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Sânfurd / Sandfirden

Sandfirden 2
8613 JH Sânfurd / Sandfirden

Informatie: Mw. Posthuma-Kotten
Telefoonnummer: 06 – 218 433 86 / e-mail

Algemene begraafplaats Scharl / Skarl

Skarl 9
8721 EX Scharl / Skarl

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Scharnegoutum / Skearnegoutum

Martenskerk
Achterbuorren 2
8629 RB Scharnegoutum / Skearnegoutum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. A. Oosterhof
Telefoonnummer: 0515 – 425 226

Toegankelijk
Van zonsopkomst tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Schettens / Skettens

Van Osingaweg 3
8744 EV Schettens / Skettens

Contact: Dhr. A. A. Buwalda
Telefoonnummer: 0517 – 532 558

Kerkhof Hervormde kerk Schraard / Skraard

Schoolstraat 3
8746 NH Schraard / Skraard

Contact: Dhr. A. A. Buwalda
Telefoonnummer: 0517 – 532 558

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Sibrandabuorren / Sijbrandaburen

It Lange Ein 44
8647 SC Sibrandabuorren / Sijbrandaburen

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Sijbrandaburen / Sibrandabuorren

It Lange Ein 44
8647 SC Sijbrandaburen / Sibrandabuorren

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Algemene begraafplaats Skarl / Scharl

Skarl 9
8721 EX Skarl / Scharl

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Skearnegoutum / Scharnegoutum

Martenskerk
Achterbuorren 2
8629 RB Skearnegoutum / Scharnegoutum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. A. Oosterhof
Telefoonnummer: 0515 – 425 226

Toegankelijk
Van zonsopkomst tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Skettens / Schettens

Van Osingaweg 3
8744 EV Skettens / Schettens

Contact: Dhr. A. A. Buwalda
Telefoonnummer: 0517 – 532 558

Kerkhof Hervormde kerk Skraard / Schraard

Schoolstraat 3
8746 NH Skraard / Schraard

Contact: Dhr. A. A. Buwalda
Telefoonnummer: 0517 – 532 558

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Skuzum / Idsegahuizum

De Skúster
Boppesteech 1
8755 JJ Skuzum / Idsegahuizum

Begraafplaatsadministratie: Mw. A. Koornstra-Leijenaar
Telefoonnummer: 0515 – 231 970

Begraafplaats met Klokkenstoel Smallebrugge / Smelbrêge

Bij huisnummer 2
8552 MN Smallebrugge / Smelbrêge

Begraafplaatsbeheer: Buma stichting

Begraafplaats met Klokkenstoel Smelbrêge / Smallebrugge

Bij huisnummer 2
8552 MN Smelbrêge / Smallebrugge

Begraafplaatsbeheer: Buma stichting

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Sneek / Snits

Leeuwarderweg 83
8603 CM Sneek / Snits

Begraafplaatsadministratie: P.H. Bouwhuis
Telefoonnummer: 0515 – 559 681 / e-mail

Gemeentelijke begraafplaats Sneek / Snits

Kerkhoflaan 31a
8602 TX Sneek / Snits

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Snits / Sneek

Leeuwarderweg 83
8603 CM Snits / Sneek

Begraafplaatsadministratie: P.H. Bouwhuis
Telefoonnummer: 0515 – 559 681 / e-mail

Gemeentelijke begraafplaats Snits / Sneek

Kerkhoflaan 31a
8602 TX Snits / Sneek

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Starum / Stavoren

Nicolaaskerk
Voorstraat 69
8715 HX Starum / Stavoren

Correspondentie: Mw. de Vries-v.d. Wal
Telefoonnummer: 0514 – 682 072

Oude algemene begraafplaats Starum / Stavoren

Voorstraat 69 (naast kerkhof Hervormde kerk)
8715 HX Starum / Stavoren

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Stavoren / Starum

Nicolaaskerk
Voorstraat 69
8715 HX Stavoren / Starum

Correspondentie: Mw. de Vries-v.d. Wal
Telefoonnummer: 0514 – 682 072

Oude algemene begraafplaats Stavoren / Starum

Voorstraat 69 (naast kerkhof Hervormde kerk)
8715 HX Stavoren / Starum

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Surch / Zurich

Schoolstraat 2
8751 TG Surch / Zurich

Begraafplaatsbeheer: Dhr. J. Osinga
Telefoonnummer: 0517 – 579 767 / e-mail

Begraafplaatsadministratie: Mw. G. Reitsma
Telefoonnummer: 0517 – 579 343

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tersoal / Terzool

Vituskerk
Koumelkerspaed 1
9014 CB Tersoal / Terzool

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Terzool / Tersoal

Vituskerk
Koumelkerspaed 1
9014 CB Terzool / Tersoal

Secretaris Protestantse gemeente “De Lege Geaën”: Dhr. H. Looijenga
Telefoonnummer: 0515 – 521 690

Kerkhof Hervormde kerk Tirns / Turns

Tsjerkepaed / Terpstrjitte 14
8632 WJ Tirns / Turns

Scriba: Mw. J. Metselaar-Helfferich
Telefoonnummer: 0515 – 413 566

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tjalhuizum / Tsjalhuzum

(Jongedijk)
Tjalhuizum / Tsjalhuzum

Scriba: Mw. J. Metselaar-Helfferich
Telefoonnummer: 0515 – 413 566

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tjerkwerd / Tsjerkwert

Sint-Petruskerk
Kerkstraat 8
8765 LK Tjerkwerd / Tsjerkwert

Scriba: Mw. Wilts-Harkema
Telefoonnummer: 0515 – 579 068

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Toppenhuzen / Oppenhuizen

Johannestsjerke
Tsjerkebuorren 1
8625 HA Toppenhuzen / Oppenhuizen

Administrateur: Dhr. U. F. de Jong
Telefoonnummer: 06 – 526 462 60 / e-mail

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tsjalhuzum / Tjalhuizum

(Jongedijk)
Tsjalhuzum / Tjalhuizum

Scriba: Mw. J. Metselaar-Helfferich
Telefoonnummer: 0515 – 413 566

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tsjerkwert / Tjerkwerd

Sint-Petruskerk
Kerkstraat 8
8765 LK Tsjerkwert / Tjerkwerd

Scriba: Mw. Wilts-Harkema
Telefoonnummer: 0515 – 579 068

Kerkhof Hervormde kerk Turns / Tirns

Tsjerkepaed / Terpstrjitte 14
8632 WJ Turns / Tirns

Scriba: Mw. J. Metselaar-Helfferich
Telefoonnummer: 0515 – 413 566

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Twellingea / Uitwellingerga

Hermes-Tsjerke
Buorren 59
8624 TM Twellingea / Uitwellingerga

Administrateur: Dhr. U. F. de Jong
Telefoonnummer: 06 – 526 462 60 / e-mail

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Uitwellingerga / Twellingea

Hermes-Tsjerke
Buorren 59
8624 TM Uitwellingerga / Twellingea

Administrateur: Dhr. U. F. de Jong
Telefoonnummer: 06 – 526 462 60 / e-mail

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Algemene begraafplaats Warkum / Workum

Spoardyk 52
Warkum / Workum

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Gemeentelijke begraafplaats Warkum / Workum

Skil 5 / Merk 5 (Bij de Sint-Gertrudiskerk)
8711 CL Warkum / Workum

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Ter informatie
Op deze begraafplaats wordt niet meer begraven.

Joodse begraafplaats Warkum / Workum

Hearekeunst
8711 HE Warkum / Workum

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Warkum / Workum

Sint-Werenfriduskerk
It Noard 175
8711 AE Warkum / Workum

Telefoonnummer parochiesecretariaat: 0515 – 576 998

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Warns

Johannes de Dooperkerk
Buorren 37
8721 GN Warns

Kerkhofbeheer: Dhr. J. de Vries
Telefoonnummer: 0514 – 682 193

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Westhem / Westhim

Bartholomeüskerk
Feytebuorren 1
8616 LB Westhem / Westhim

Contact: Dhr. E. F. de Jong (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0515 – 579 425

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Westhim / Westhem

Bartholomeüskerk
Feytebuorren 1
8616 LB Westhim / Westhem

Contact: Dhr. E. F. de Jong (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0515 – 579 425

Kerkhof Hervormde kerk Wieuwerd / Wiuwert

Nicolaaskerk
Terp 1
8637 VH Wieuwerd / Wiuwert

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35 / e-mail

Ter informatie
In de Nicolaaskerk bevindt zich een grafkelder met 4 mummies.
De kerk is daarom een toeristische trekpleister met jaarlijks ± 10.000 bezoekers.

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Witmarsum / Wytmarsum

Arumerweg 68 / Ingang: Menno Simonsstraat
8748 AE Witmarsum / Wytmarsum

Telefoonnummer parochiesecretariaat: 0515 – 576 998

Kerkhof Hervormde kerk Witmarsum / Wytmarsum

Koepelkerk
Kerkplein 2
8748 BP Witmarsum / Wytmarsum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. T. H. Brinksma
Telefoonnummer: 0517 – 531 742

Kerkhof Hervormde kerk Wiuwert / Wieuwerd

Nicolaaskerk
Terp 1
8637 VH Wiuwert / Wieuwerd

Telefoonnummer scriba: 058 – 250 16 35 / e-mail

Ter informatie
In de Nicolaaskerk bevindt zich een grafkelder met 4 mummies.
De kerk is daarom een toeristische trekpleister met jaarlijks ± 10.000 bezoekers.

Kerkhof Hervormde kerk Wolsum

Sint-Pancratiuskerk
Wolsumerwei 11
8774 PL Wolsum

Contact via e-mail

Algemene begraafplaats Wommels

Freuleleane 2a
8731 AS Wommels

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

    Toegankelijk
  • Van 1 april tot 1 oktober dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur
  • Van 1 oktober tot 1 april dagelijks van 09.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Wommels

Jacobikerk
Terp 19
8731 AX Wommels

Telefoonnummer scriba: 0515 – 331 568

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wons / Wûns

Salverdastraat 4
8747 NM Wons / Wûns

Scriba: Mw. T. Tilstra-Wiersma
Telefoonnummer: 0517 – 854 998

Algemene begraafplaats Workum / Warkum

Spoardyk 52
Workum / Warkum

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Gemeentelijke begraafplaats Workum / Warkum

Skil 5 / Merk 5 (Bij de Sint-Gertrudiskerk)
8711 CL Workum / Warkum

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Ter informatie
Op deze begraafplaats wordt niet meer begraven.

Joodse begraafplaats Workum / Warkum

Hearekeunst
8711 HE Workum / Warkum

Kerkhof Rooms Katholieke kerk Workum / Warkum

Sint-Werenfriduskerk
It Noard 175
8711 AE Workum / Warkum

Telefoonnummer parochiesecretariaat: 0515 – 576 998

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wûns / Wons

Salverdastraat 4
8747 NM Wûns / Wons

Scriba: Mw. T. Tilstra-Wiersma
Telefoonnummer: 0517 – 854 998

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Wytmarsum / Witmarsum

Arumerweg 68 / Ingang: Menno Simonsstraat
8748 AE Wytmarsum / Witmarsum

Telefoonnummer parochiesecretariaat: 0515 – 576 998

Kerkhof Hervormde kerk Wytmarsum / Witmarsum

Koepelkerk
Kerkplein 2
8748 BP Wytmarsum / Witmarsum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. T. H. Brinksma
Telefoonnummer: 0517 – 531 742

Gemeentelijke begraafplaats Ypecolsga / Ypekolsgea

Ypecolsgea 13/14 (aan de N925)
8554 RD Ypecolsga / Ypekolsgea

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Gemeentelijke begraafplaats Ypekolsgea / Ypecolsga

Ypecolsgea 13/14 (aan de N925)
8554 RD Ypekolsgea / Ypecolsga

Telefoonnummer: 14 0515 (gemeente)

Toegankelijk
Van 8.00 uur tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Ysbrechtum / Ijsbrechtum

Sint-Martinus
Tsjerkepaed 1
8633 KT Ysbrechtum / Ijsbrechtum

Scriba: Mw. J. Metselaar-Helfferich
Telefoonnummer: 0515 – 413 566

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Zurich / Surch

Schoolstraat 2
8751 TG Zurich / Surch

Begraafplaatsbeheer: Dhr. J. Osinga
Telefoonnummer: 0517 – 579 767 / e-mail

Begraafplaatsadministratie: Mw. G. Reitsma
Telefoonnummer: 0517 – 579 343

Wilt u als uitvaartdienstverlener of uitvaart gerelateerde dienstverlener vermelding van contactgegevens op deze pagina en plaatsing van een link naar uw website, dan kunt u via de contactpagina van uitvaart-adresgids.nl informatie opvragen.