Adresgids uitvaartdienstverlening en uitvaart gerelateerde dienstverleners in de gemeente

Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel

In deze uitvaart-adresgids kunt u uitvaartondernemingen, begraafplaatsen, crematoria en dienstverleners vinden in de gemeente Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel die dienstverlening (kunnen) verrichten rondom een overlijden/uitvaart.

Naast dienstverleners die in deze gemeente gevestigd zijn, kan ook vermelding staan van dienstverleners die vanuit buurgemeenten dienstverlening in deze gemeente verrichten.

Informatie overheid

De gemeente en de rijksoverheid verstrekken informatie met betrekking tot overlijden, aangifte overlijden, begraven en cremeren.

en de website van de gemeente Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met de gemeente Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel via telefoonnummer: 14 0511

 

Dienstverlening in de gemeente Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg

Noordermeer 40
9251 LT Bergum / Burgum

Telefoonnummer: 0511 – 482 004

 

Crematorium in de gemeente Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel

In de gemeente Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel is geen crematorium.
Zie voor crematoria de pagina Crematoria Nederland in de uitvaart-adresgids.

 

Begraafplaatsen in de gemeente Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Aldtsjerk / Oudkerk

Sint-Pauluskerk
Van Sminiaweg 29
9064 KC Aldtsjerk / Oudkerk

Telefoonnummer begraafplaatsbeheer: 058 – 737 00 62

Kerkhof Hervormde kerk Bergum / Burgum

Kruiskerk
Nieuwstad 5
9251 LM Bergum / Burgum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. A. van der Land
Telefoonnummer: 06 – 135 605 99 / e-mail

Begraafplaatsadministratie: Dhr. B.A. Bos
Telefoonnummer: 0511 – 462 920 / e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Burgum / Bergum

Kruiskerk
Nieuwstad 5
9251 LM Burgum / Bergum

Begraafplaatsbeheer: Dhr. A. van der Land
Telefoonnummer: 06 – 135 605 99 / e-mail

Begraafplaatsadministratie: Dhr. B.A. Bos
Telefoonnummer: 0511 – 462 920 / e-mail

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Earnewâld / Eernewoude

Dominee Offerhausweg 1
9264 TH Earnewâld / Eernewoude

Begraafplaatsbeheer: Dhr. Adema
Telefoonnummer: 0511 – 539 256

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Eastermar / Oostermeer

Torenlaan 14 (2 ingangen aan de Torenlaan)
9261 VZ Eastermar / Oostermeer

Telefoonnummer koster: 06 – 558 725 82

Begraafplaats Nederlands Hervormde kerk Eernewoude / Earnewâld

Dominee Offerhausweg 1
9264 TH Eernewoude / Earnewâld

Begraafplaatsbeheer: Dhr. Adema
Telefoonnummer: 0511 – 539 256

Algemene begraafplaats Eestrum / Jistrum

Schoolstraat 53
9258 CG Eestrum / Jistrum

Contact: Mw. M. Swart (gemeente)
Telefoonnummer: 14 0511 / e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Eestrum / Jistrum

Sint-Petruskerk
Schoolstraat 2
9258 CH Eestrum / Jistrum

Scriba: J. en K. van der Woude
Telefoonnummer: 0512 – 472 173

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Garijp / Garyp

Petruskerk (begraafplaats Petrushof)
Tsjerkepaed 18 / Lytse Buorren 33
9263 PS Garijp / Garyp

Begraafplaatsbeheer: Dhr. L. v/d.Laan
Telefoonnummer: 0511 – 521 556

Begraafplaatsadministratie: Mw. C. Bakker-Schuurmans
Telefoonnummer: 0511 – 521 517

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Garyp / Garijp

Petruskerk (begraafplaats Petrushof)
Tsjerkepaed 18 / Lytse Buorren 33
9263 PS Garyp / Garijp

Begraafplaatsbeheer: Dhr. L. v/d.Laan
Telefoonnummer: 0511 – 521 556

Begraafplaatsadministratie: Mw. C. Bakker-Schuurmans
Telefoonnummer: 0511 – 521 517

Toegankelijk
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkhof Hervormde kerk Giekerk / Gytsjerk

Martinuskerk
Canterlandseweg 63
9061 CA Giekerk / Gytsjerk

Telefoonnummer begraafplaatsbeheer: 058 – 737 00 62

Kerkhof Hervormde kerk Gytsjerk / Giekerk

Martinuskerk
Canterlandseweg 63
9061 CA Gytsjerk / Giekerk

Telefoonnummer begraafplaatsbeheer: 058 – 737 00 62

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hardegarijp / Hurdegaryp

Hofkerk
Van Weerden Poelmanstraat 3 / Ingang: Rijksstraatweg 54
9254 CS Hardegarijp / Hurdegaryp

Contact begraafplaatsbeheer via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hurdegaryp / Hardegarijp

Hofkerk
Van Weerden Poelmanstraat 3 / Ingang: Rijksstraatweg 54
9254 CS Hurdegaryp / Hardegarijp

Contact begraafplaatsbeheer via e-mail

Algemene begraafplaats Jistrum / Eestrum

Schoolstraat 53
9258 CG Jistrum / Eestrum

Contact: Mw. M. Swart (gemeente)
Telefoonnummer: 14 0511 / e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Jistrum / Eestrum

Sint-Petruskerk
Schoolstraat 2
9258 CH Jistrum / Eestrum

Scriba: J. en K. van der Woude
Telefoonnummer: 0512 – 472 173

Begraafplaats Hervormde kerk Noardburgum / Noordbergum

Rijksstraatweg 15
9257 DR Noardburgum / Noordbergum

Begraafplaatsbeheer: H. van Akker
Telefoonnummer: 0511 – 474 386

Begraafplaatsadministratie: A. de Jong
Telefoonnummer: 0511 – 473 053

Begraafplaats Hervormde kerk Noordbergum / Noardburgum

Rijksstraatweg 15
9257 DR Noordbergum / Noardburgum

Begraafplaatsbeheer: H. van Akker
Telefoonnummer: 0511 – 474 386

Begraafplaatsadministratie: A. de Jong
Telefoonnummer: 0511 – 473 053

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oenkerk / Oentsjerk

Mariakerk
Wijnserdijk 9 (2 ingangen aan de Wijnserdijk)
9062 GP Oenkerk / Oentsjerk

Telefoonnummer begraafplaatsbeheer: 058 – 737 00 62

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oentsjerk / Oenkerk

Mariakerk
Wijnserdijk 9 (2 ingangen aan de Wijnserdijk)
9062 GP Oentsjerk / Oenkerk

Telefoonnummer begraafplaatsbeheer: 058 – 737 00 62

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oostermeer / Eastermar

Torenlaan 14 (2 ingangen aan de Torenlaan)
9261 VZ Oostermeer / Eastermar

Telefoonnummer koster: 06 – 558 725 82

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oudkerk / Aldtsjerk

Sint-Pauluskerk
Van Sminiaweg 29
9064 KC Oudkerk / Aldtsjerk

Telefoonnummer begraafplaatsbeheer: 058 – 737 00 62

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Rijperkerk / Ryptsjerk

IJpeijsingel / Slachtedijk 5
9256 HG Rijperkerk / Ryptsjerk

Begraafplaatsadministratie: J. Dykstra
Telefoonnummer: 0511 – 432 067

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Ryptsjerk / Rijperkerk

IJpeijsingel / Slachtedijk 5
9256 HG Ryptsjerk / Rijperkerk

Begraafplaatsadministratie: J. Dykstra
Telefoonnummer: 0511 – 432 067

Kerkhof Hervormde kerk Suameer / Sumar

Dorpskerk
Greate Buorren 14
9262 SB Suameer / Sumar

Kerkrentmeester: J. J. Hoekstra
Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Suawoude / Suwâld

Georgiuskerk
Kerkbuurt 4
9265 LS Suawoude / Suwâld

Begraafplaatsadministratie: Mw. B. Antonides
Telefoonnummer: 0511 – 431 528

Kerkhof Hervormde kerk Sumar / Suameer

Dorpskerk
Greate Buorren 14
9262 SB Sumar / Suameer

Kerkrentmeester: J. J. Hoekstra
Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Suwâld / Suawoude

Georgiuskerk
Kerkbuurt 4
9265 LS Suwâld / Suawoude

Begraafplaatsadministratie: Mw. B. Antonides
Telefoonnummer: 0511 – 431 528

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tietjerk / Tytsjerk

Sint-Vituskerk
Buorren 44
9255 KL Tietjerk / Tytsjerk

Begraafplaatsbeheer: J. Feenstra
Telefoonnummer: 0511 – 431 667

Begraafplaatsadministratie: T. Dijkstra
Telefoonnummer: 0511 – 432 053

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tytsjerk / Tietjerk

Sint-Vituskerk
Buorren 44
9255 KL Tytsjerk / Tietjerk

Begraafplaatsbeheer: J. Feenstra
Telefoonnummer: 0511 – 431 667

Begraafplaatsadministratie: T. Dijkstra
Telefoonnummer: 0511 – 432 053

Kerkhof Hervormde kerk Wijns / Wyns

Sint-Vituskerk
Wyns 31
9091 BE Wijns / Wyns

Begraafplaatsbeheer: Dhr. R. Lijzenga (Stichting Begraafplaats Wyns)
Telefoonnummer: 06 – 534 043 31

Kerkhof Hervormde kerk Wyns / Wijns

Sint-Vituskerk
Wyns 31
9091 BE Wyns / Wijns

Begraafplaatsbeheer: Dhr. R. Lijzenga (Stichting Begraafplaats Wyns)
Telefoonnummer: 06 – 534 043 31

Wilt u als uitvaartdienstverlener of uitvaart gerelateerde dienstverlener vermelding van contactgegevens op deze pagina en plaatsing van een link naar uw website, dan kunt u via de contactpagina van uitvaart-adresgids.nl informatie opvragen.