Adresgids uitvaartdienstverlening en uitvaart gerelateerde dienstverleners in de gemeente

Waadhoeke

In deze uitvaart-adresgids kunt u uitvaartondernemingen, begraafplaatsen, crematoria en dienstverleners vinden in de gemeente Waadhoeke die dienstverlening (kunnen) verrichten rondom een overlijden/uitvaart.

Naast dienstverleners die in deze gemeente gevestigd zijn, kan ook vermelding staan van dienstverleners die vanuit buurgemeenten dienstverlening in deze gemeente verrichten.

Informatie overheid

De gemeente en de rijksoverheid verstrekken informatie met betrekking tot overlijden, aangifte overlijden, begraven en cremeren.

en de website van de gemeente Waadhoeke.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met de gemeente Waadhoeke via telefoonnummer: 0517 – 380 380

 

Dienstverlening in de gemeente Waadhoeke

Otium Uitvaartbegeleiding

Dûbelestreek 10
9035 AJ Dronrijp / Dronryp

Telefoonnummer: 0517 – 232 763

 

Crematorium in de gemeente Waadhoeke

Crematorium “Andringastate” Marssum / Marsum

It Aldlân 4
9034 XB Marssum / Marsum (gemeente Waadhoeke FR)

Telefoonnummer: 058 - 205 02 05

 

Begraafplaatsen in de gemeente Waadhoeke

Kerkhof Hervormde kerk Achlum

De Terp 1 / Ingang: Jonkerschap
8806 KN Achlum

Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Baaium / Baijum

Alde Dyk 2
8841 KJ Baaium / Baijum

Kerkhofbeheer: G. Zoodsma
Telefoonnummer: 0517 – 342 428

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Baijum / Baaium

Alde Dyk 2
8841 KJ Baijum / Baaium

Kerkhofbeheer: G. Zoodsma
Telefoonnummer: 0517 – 342 428

Kerkhof Hervormde kerk Beetgum / Bitgum

Sint-Martinuskerk
Buorren 13
9044 ME Beetgum / Bitgum

Skriba: Mw. van den Berg-van Beem
Telefoonnummer: 058 – 253 17 70

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Berlikum / Berltsum

Koepelkerk
Tsjerkestrjitte 2
9041 AV Berlikum / Berltsum (gemeente Waadhoeke FR)

Koster: Mw. W. van Assen
Telefoonnummer: 0518 – 461 537

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Berltsum / Berlikum

Koepelkerk
Tsjerkestrjitte 2
9041 AV Berltsum / Berlikum (gemeente Waadhoeke FR)

Koster: Mw. W. van Assen
Telefoonnummer: 0518 – 461 537

Kerkhof Hervormde kerk Bitgum / Beetgum

Sint-Martinuskerk
Buorren 13
9044 ME Bitgum / Beetgum

Skriba: Mw. van den Berg-van Beem
Telefoonnummer: 058 – 253 17 70

Kerkhof Hervormde kerk Blessum

Mariakerk
Buorren 2 / It Súd
9032 XC Blessum

Scriba: Mw. Hessels
Telefoonnummer: 058 – 254 19 67

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Boer

Mariakerk
Oude weg 1
8809 HZ Boer

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Boksum

Sint-Margaretakerk
Sint Margrietwei 1
9031 XG Boksum

Scriba: Mw. Hessels
Telefoonnummer: 058 – 254 19 67

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Deinum

Sint-Johannes de Doperkerk
Tsjerkepaed 3
9033 WT Deinum

Scriba: Mw. Hessels
Telefoonnummer: 058 – 254 19 67

Kerkhof Hervormde kerk Doanjum / Dongjum

Sint-Donatuskerk
Dorpsstraat 8
8808 HL Doanjum / Dongjum

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Dongjum / Doanjum

Sint-Donatuskerk
Dorpsstraat 8
8808 HL Dongjum / Doanjum

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Dronrijp / Dronryp

(Begraafplaats Maria Geboorte)

Dubelestreek 14 / Tichelwurk
9035 AJ Dronrijp / Dronryp

Contact: J. Stockmann
Telefoonnummer: 0517 – 233 420

Kerkhof Hervormde kerk Dronrijp / Dronryp

Salviuskerk / d’ Alde Wite
Tsjerkebuorren 17
9035 BA Dronrijp / Dronryp

Begraafplaatsbeheer: Mw. A. Hielkema
Telefoonnummer: 0517 – 232 691

Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Dronryp / Dronrijp

(Begraafplaats Maria Geboorte)

Dubelestreek 14 / Tichelwurk
9035 AJ Dronryp / Dronrijp

Contact: J. Stockmann
Telefoonnummer: 0517 – 233 420

Kerkhof Hervormde kerk Dronryp / Dronrijp

Salviuskerk / d’ Alde Wite
Tsjerkebuorren 17
9035 BA Dronryp / Dronrijp

Begraafplaatsbeheer: Mw. A. Hielkema
Telefoonnummer: 0517 – 232 691

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Easterbierrum / Oosterbierum

Sint-Joriskerk
Haerdawei 1
8854 AA Easterbierrum / Oosterbierum

Contactpersoon: Dhr. S. K. Visser
Telefoonnummer: 0518 – 481 442 / b.g.g. 06 – 538 423 74 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Engelum / Ingelum

Tsjerkeleane 4
9038 TD Engelum / Ingelum

Skriba: Mw. van den Berg-van Beem
Telefoonnummer: 058 – 253 17 70

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Firdgum / Furdgum

Camstrawei 7
8852 RH Firdgum / Furdgum

Telefoonnummer scriba: 0518 – 482 165

Gemeentelijke begraafplaats Franeker / Frjentsjer

Harlingerweg 12b
8801 PA Franeker / Frjentsjer

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • 1 november tot 1 maart van 08.00 tot 17.00 uur
 • 1 maart tot 1 november van 08.00 tot 21.00 uur

Gemeentelijke begraafplaats Frjentsjer / Franeker

Harlingerweg 12b
8801 PA Frjentsjer / Franeker

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • 1 november tot 1 maart van 08.00 tot 17.00 uur
 • 1 maart tot 1 november van 08.00 tot 21.00 uur

Algemene begraafplaats Froubuorren / Froubuurt / Vrouwenparochie

Attesweg 21
9077 PL Froubuorren / Froubuurt / Vrouwenparochie

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
 • Zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur

Algemene begraafplaats Froubuurt / Vrouwenparochie / Froubuorren

Attesweg 21
9077 PL Froubuurt / Vrouwenparochie / Froubuorren

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
 • Zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Furdgum / Firdgum

Camstrawei 7
8852 RH Furdgum / Firdgum

Telefoonnummer scriba: 0518 – 482 165

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Herbaijum / Hjerbeam

Kerkstraat 2
8807 PS Herbaijum / Hjerbeam

Kerkhofbeheer: dhr. T. v/d Pol
Telefoonnummer: 0517 – 393 309

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hitsum / Hitzum

Kerkbuurt 1 / Hoofdweg 3
8805 TH Hitsum / Hitzum

Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hitzum / Hitsum

Kerkbuurt 1 / Hoofdweg 3
8805 TH Hitzum / Hitsum

Contact: Via e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hjerbeam / Herbaijum

Kerkstraat 2
8807 PS Hjerbeam / Herbaijum

Kerkhofbeheer: dhr. T. v/d Pol
Telefoonnummer: 0517 – 393 309

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Ingelum / Engelum

Tsjerkeleane 4
9038 TD Ingelum / Engelum

Skriba: Mw. van den Berg-van Beem
Telefoonnummer: 058 – 253 17 70

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Marssum / Marsum

Buorren 20
9034 HK Marssum / Marsum (gemeente Waadhoeke FR)

Skriba: Mw. van den Berg-van Beem
Telefoonnummer: 058 – 253 17 70

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Marsum / Marssum

Buorren 20
9034 HK Marsum / Marssum (gemeente Waadhoeke FR)

Skriba: Mw. van den Berg-van Beem
Telefoonnummer: 058 – 253 17 70

Kerkhof Hervormde kerk Menaam / Menaldum

Skilpaed 2
9036 MH Menaam / Menaldum

Koster: Mw. A. Visser
Telefoonnummer: 0518 – 451 456

Kerkhof Hervormde kerk Menaldum / Menaam

Skilpaed 2
9036 MH Menaldum / Menaam

Koster: Mw. A. Visser
Telefoonnummer: 0518 – 451 456

Begraafplaats Hervormde kerk Minnertsga / Minnertsgea

Meinardskerk
Meinardswei 3
9047 KD Minnertsga / Minnertsgea

Informatie begraafplaats: J. Hoekstra
Telefoonnummer: 0518 – 471 737

Begraafplaats Hervormde kerk Minnertsgea / Minnertsga

Meinardskerk
Meinardswei 3
9047 KD Minnertsgea / Minnertsga

Informatie begraafplaats: J. Hoekstra
Telefoonnummer: 0518 – 471 737

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oosterbierum / Easterbierrum

Sint-Joriskerk
Haerdawei 1
8854 AA Oosterbierum / Easterbierrum

Contactpersoon: Dhr. S. K. Visser
Telefoonnummer: 0518 – 481 442 / b.g.g. 06 – 538 423 74 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Peins

Sint-Gertrudiskerk
Dorpsstraat 2
8812 JL Peins

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Pietersbierum / Pitersbierrum

Petruskerk
Tsjerkhofspaed 1 / Van Hottingawei
8856 BZ Pietersbierum / Pitersbierrum

Koster / Kerkhofbeheer: Dhr. A. Swart
Telefoonnummer: 0517 – 591 577

Ter informatie
Gesloten kerkhof, op dit kerkhof wordt niet meer begraven.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Pitersbierrum / Pietersbierum

Petruskerk
Tsjerkhofspaed 1 / Van Hottingawei
8856 BZ Pitersbierrum / Pietersbierum

Koster / Kerkhofbeheer: Dhr. A. Swart
Telefoonnummer: 0517 – 591 577

Ter informatie
Gesloten kerkhof, op dit kerkhof wordt niet meer begraven.

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Rie / Ried

Walburgakerk
Kerkpad 1 / Havenstraat
8811 HE Rie / Ried

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Ried / Rie

Walburgakerk
Kerkpad 1 / Havenstraat
8811 HE Ried / Rie

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Schalsum / Skalsum

Nicolaaskerk
Kerkstraat 4
8813 JC Schalsum / Skalsum

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Schingen / Skingen

Stevenskerk
Buorren 29
8816 HV Schingen / Skingen

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Seisbierrum / Sexbierum

Sixtuskerk
Tsjerkepaed 1
8855 HM Seisbierrum / Sexbierum

Koster / Kerkhofbeheer: Dhr. A. Swart
Telefoonnummer: 0517 – 591 577

Informatie over de uitgifte, kosten van graven en grafrechten: Dhr. H. Zaagsma
Telefoonnummer: 0517 – 591 337

Kerkhof Hervormde kerk Sexbierum / Seisbierrum

Sixtuskerk
Tsjerkepaed 1
8855 HM Sexbierum / Seisbierrum

Koster / Kerkhofbeheer: Dhr. A. Swart
Telefoonnummer: 0517 – 591 577

Informatie over de uitgifte, kosten van graven en grafrechten: Dhr. H. Zaagsma
Telefoonnummer: 0517 – 591 337

Algemene begraafplaats Sint Annaparochie / Sint Anne

Nassaustraat
Sint Annaparochie / Sint Anne

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
 • Zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur

Algemene begraafplaats Sint Anne / Sint Annaparochie

Nassaustraat
Sint Anne / Sint Annaparochie

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
 • Zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur

Algemene begraafplaats Sint Jabik / Sint Jacobiparochie

Zuiderweg
Sint Jabik / Sint Jacobiparochie

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
 • Zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Sint Jabik / Sint Jacobiparochie

De Groate Kerk
Oosteinde 1
9079 KZ Sint Jabik / Sint Jacobiparochie

Secretaris kerkrentmeesters: Mw. S. de Haan
Telefoonnummer: 06 – 215 869 89

Algemene begraafplaats Sint Jacobiparochie / Sint Jabik

Zuiderweg
Sint Jacobiparochie / Sint Jabik

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
 • Zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Sint Jacobiparochie / Sint Jabik

De Groate Kerk
Oosteinde 1
9079 KZ Sint Jacobiparochie / Sint Jabik

Secretaris kerkrentmeesters: Mw. S. de Haan
Telefoonnummer: 06 – 215 869 89

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Skalsum / Schalsum

Nicolaaskerk
Kerkstraat 4
8813 JC Skalsum / Schalsum

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Skingen / Schingen

Stevenskerk
Buorren 29
8816 HV Skingen / Schingen

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Slappeterp

Dionysiuskerk
Menamerdijk 3 / De Kastieltsjes
9037 JV Slappeterp

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Hervormde kerk Spannum

Tsjerkebuorren 8
8843 KE Spannum

Contact: Via contactformulier

Kerkhof Hervormde kerk Sweins / Zweins

Reginakerk
Hoofdweg 1
8814 JW Sweins / Zweins

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tsjom / Tzum

Johanneskerk
Franekerweg 47
8804 NA Tsjom / Tzum

Telefoonnummer scriba: 0517 – 452 600

Kerkhof Hervormde kerk Tsjummearum / Tzummarum

Martinuskerk
Tsjerkepaed 1
8851 EV Tsjummearum / Tzummarum

Telefoonnummer scriba: 0518 – 482 165

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tzum / Tsjom

Johanneskerk
Franekerweg 47
8804 NA Tzum / Tsjom

Telefoonnummer scriba: 0517 – 452 600

Kerkhof Hervormde kerk Tzummarum / Tsjummearum

Martinuskerk
Tsjerkepaed 1
8851 EV Tzummarum / Tsjummearum

Telefoonnummer scriba: 0518 – 482 165

Algemene begraafplaats Vrouwenparochie / Froubuurt / Froubuorren

Attesweg 21
9077 PL Vrouwenparochie / Froubuurt / Froubuorren

Telefoonnummer: 0517 – 380 380 (gemeente)

  Toegankelijk
 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
 • Zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Welsrijp / Wjelsryp

Ursulakerk
Lytse Buorren 2 / Ingang: Galemawei
8842 LH Welsrijp / Wjelsryp

Kerkhofbeheer: G. Veenstra
Telefoonnummer: 0517 – 341 882

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wier

Ioannis Theaterkerk
Tsjerkepaed 24
9043 VN Wier

Contact: Mw. S. Sevenster (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Telefoonnummer: 0518 – 471 123

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Winsum

Mariakerk
Tsjerkebuorren 1
8831 XH Winsum (gemeente Waadhoeke FR)

Telefoonnummer: 0517 – 341 707

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Wjelsryp / Welsrijp

Ursulakerk
Lytse Buorren 2 / Ingang: Galemawei
8842 LH Wjelsryp / Welsrijp

Kerkhofbeheer: G. Veenstra
Telefoonnummer: 0517 – 341 882

Kerkhof Hervormde kerk Zweins / Sweins

Reginakerk
Hoofdweg 1
8814 JW Zweins / Sweins

Beheer en administratie: B. Wijma
Telefoonnummer: 0517 – 232 209 / 06 – 337 265 51 / e-mail

Wilt u als uitvaartdienstverlener of uitvaart gerelateerde dienstverlener vermelding van contactgegevens op deze pagina en plaatsing van een link naar uw website, dan kunt u via de contactpagina van uitvaart-adresgids.nl informatie opvragen.